dr Agnieszka Dickel                   

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/ 55 34 254
e-mail: a.dickel@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 
CV naukowe

Studia: Uniwersytet Düsseldorf (Niemcy), Germanistyka/Anglistyka 1985-1986. Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1986-1990 (tytuł magistra lingwistyki stosowanej: 1990). Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, studia doktoranckie (1995-1999). Doktorat: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (2000).

Funkcje Akademickie: Pełnomocnik ds. USOS w Katedrze Języków Specjalistycznych oraz w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (od 2005), Zastępca Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych ds. Studenckich (2005-2008), Zastępca Kierownika Katedry Teorii Języków i Akwizycji Językowej (2008-2010), Zastępca Dyrektora Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej ds. Studenckich (od 2010).

 
Zainteresowania  naukowe

  • Lingwistyka języków specjalistycznych,
  • Lingwistyka stosowana: translatoryka, glottodydaktyka, dydaktyka translacji,
  • Lingwistyka kontrastywna
     

Projekty naukowe
2010-2012

 Udział w bilateralnym projekcie badawczym: Dydaktyczne moduły internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten –  bilateralny projekt badawczy na lata 2010 – 2012 kierowany przez prof. dr hab. Sambora Gruczę i prof. dr hab. Johana Hallera (FR 4.6 - Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes, Niemcy).

 
  Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj