dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 238
e-mail: a.andrychowicz@uw.edu.pl
nr pokoju 526
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

  CV naukowe

Wykształcenie:
2008 stopień doktora nauk humanistycznych,  Katedra Języków Specjalistycznych UW;
2003-2008 studia doktoranckie w Katedrze Języków Specjalistycznych UW;
1998-2003 Instytut Lingwistyki Stosowanej UW (specjalizacja: tłumacz języka rosyjskiego i angielskiego; ukończone z tytułem magistra);
2000-2003 Centrum Europejskie UW  (kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Integracja Europejska; ukończone z tytułem licencjata).  
Dodatkowo: Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (ILS UW, 2008-2009).

Praca zawodowa:
2008-obecnie: adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW, Zakład teorii języków i akwizycji językowej; członek zespołu Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (od 2015)
2003-2015 nauczyciel języka angielskiego, 17. Liceum Ogólnokształcące Społeczne.

Zagraniczne staże dydaktyczne: wykłady gościnne na Universita degli Studi di Pavia (Włochy, 04.2013) i Universita degli Studi di Salerno (Włochy, 03.2014).

Funkcje akademickie:
2010–obecnie: Kierownik Studiów Wieczorowych w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW;
2008-2010: Zastępca Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych ds. Studiów Wieczorowych;
Członek Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW – kadencja 2016-2020;
Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego – kadencja 2016-2020 i 2012-2016;
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia w  Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (obecnie IKSI UW) (rok akademicki 2009/10, 2010/11, 2012/13);
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej (egzaminy magisterskie i licencjackie);
Członek Komisji Egzaminacyjnej  (egzaminy magisterskie i  licencjackie).

Członkostwo w stowarzyszeniach  naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Opieka naukowa nad studentami (prace dyplomowe):
61 prac licencjackich (stan na 04.2016); 33 recenzje prac licencjackich (stan na 04.2016).

Projekty naukowe:
Asymetrie rodzajowo-płciowe. Analiza komparatywna na materiale języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego  (DSM 2011, DSM 2012, BST 2013).
Lingwistyczne studium nad tekstem z punktu widzenia trudności percepcyjnych ucznia szkoły średniej (BST 2014, BST 2015).
Uwaga wzrokowa ucznia szkoły średniej w pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego (BST 2016).

 

 Zainteresowania naukowe

• glottodydaktyka,
• okulografia,
• translatoryka,
• lingwistyka, lingwistyka stosowana.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.