Dr Adam Marchwiński

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju -------
e-mail: a.marchwinski@uw.edu.pl
nr pokoju 538
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 

CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski: Wyższe Studium Języków Obcych 1968-1972 (dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych), Instytut Lingwistyki Stosowanej 1972-1973 (tytuł magistra lingwistyki stosowanej), 1972-73 (dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Nauczania Języków Obcych); Doktorat: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW (stopień doktora nauk humanistycznych – 1982).
Staże naukowe: Uniwersytet Moskiewski – 1974, 1979, 1983; Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina – 1989; Uniwersytet w Tybindze – 1985; Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken – 1991.

Funkcje akademickie:
Instytut Lingwistyki Stosowanej – z-ca dyrektora (dwukrotnie), kierownik Zaocznego Studium Magisterskiego; Katedra Języków Specjalistycznych – Kierownik Studiów Niestacjonarnych 2 st., Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej – Kierownik Studiów Niestacjonarnych 2 st., Koordynator obsady zajęć, zajęć lingwistycznych, dydaktyki translacji ustnej w sekcji rosyjskiej; Wydział Lingwistyki Stosowanej UW – członek Rady Wydziału, Komisji ds. Studenckich, Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

 

Zainteresowania  naukowe

. Translatoryka
. Leksykografia terminologiczna
. Lingwistyka języków specjalistycznych

Projekty naukowe - zrealizowane:
1980: Aspekt metodologiczny badań nad efektywnością dydaktyczną ćwiczeń w podręczniku języka rosyjskiego dla kl. VI – projekt resortowy W11 zakończny publikacją zbiorową: B. Koszewska (red.) 1980, Z badań nad podręcznikiem szkolnym, WSiP Warszawa.
1993 – Tezaurus terminologii translatorycznej: J. Lukszyn (red.), PWN Warszawa.
1997: Проблемы описания отношений эквивалентности между славянскими языками – projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Moskiewskim zakończony publikacją zbiorową pod redakcją T.S. Tichomirowej i S. Siatkowskiego, wyd. Диалог-МГУ Москва
2009: Dydaktyczny słownik terminologii lingwistycznej: J. Lukszyn, KJS UW Warszawa
Projekty naukowe - realizowane:
Od 2009 – Prakseologia tłumaczenia (BST)

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.