Szkolenia dla studentów

Szanowni Państwo, w imieniu fundacji non profit FreeLING chciałabym poinformować Państwa o możliwości skorzystania z dostępnych w naszej fundacji grantów szkoleniowych dla studentów kierunków...

SEKCJA NIEMIECKA – ROK I, STUDIA 2.ST. – TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE – WYBÓR ZAKRESU TEMATYCZNEGO

Studenci I roku studiów II stopnia mają w semestrze letnim prawo wybrać zakres tematyczny zajęć „Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne  - język niemiecki".  Ankietę w załączeniu...

OGUN - Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim.

Szanowni Studenci! W ramach corocznego wykładu ogólnouniwersyteckiego  Europa wczoraj, dziś i jutro  skoncentrowanego głównie na problematyce włoskiej, pragnę poinformować, że w...

„Nie tylko upiór bywa w operze. Język i kultura Włoch w dziełach klasyki operowej"

Dr Piotr Podemski   zaprasza studentów sekcji włoskiej IKSI UW (posługujących się językiem włoskim co najmniej na poziomie B1) do udziału w projekcie dydaktycznym...

Legalizacja pobytu w Polsce - spotkanie informacyjne

Dear Students, Welcome Point UW would like to invite you to the information meeting on legalization of stay in Poland. Meeting will be led by immigration lawyer Justyna Wróbel and will...

selektywna zbiórka odpadów

W związku z obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów, na Wydziale Lingwistyki Stosowanej pojawią się pojemniki na śmieci oznaczone zgodnie z obowiązującymi zasadami. w pokojach...

Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2019/20 w IKSI

Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2019/20 w IKSI Dla I roku studiów magisterskich: 1. Rejestracja na przedmiot:  seminarium magisterskie  Termin: tura...

ROK I, studia 2.st - tłumaczenia specjalistyczne - poczta UW

Drodzy Studenci I roku studiów magiserskich, W związku z koniecznością rejestracji na zajęcia (która planowana jest na styczeń 2020 r,) KAŻDY student jest zobligowany do posiadania adresu...

Sekcja rosyjska - 07.01.2020 r. dniem wolnym od zajęć

Z powodu świąt prawosławnych  w sekcji rosyjskiej wtorek 7.01 jest dniem wolnym od zajęć .  Wszystkie pozostałe sekcje pracują tego dnia normalnie (grupy z drugim językiem...

Funkcjonowanie dziekanatu ds. studenckich IKSI w okresie około świątecznym.

Ż YCZ Ą C WSZYSTKIM WESOŁYCH Ś WI Ą T informujemy, że: W dniach  24, 27 oraz 31.12.2019 r. Dziekanat ds. studenckich IKSI będzie nieczynny . W pozostałych...

OGUN - Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim.

Drodzy studenci, w ramach corocznego wykładu ogólnouniwersyteckiego Europa wczoraj, dziś i jutro skoncentrowanego głównie na problematyce włoskiej, pragnę poinformować, że w semestrze...

OGUN - "Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej cz.1":

OGUN - "Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej cz.1": W środę 11 grudnia zapraszam na dodatkowe zajęcia: 16.30-18.00, s. 509.              ...

Program wymiany akademickiej NAWA na r.a.2020/21

Drodzy studenci! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyjazdową programu wymiany akademickiej NAWA na rok 2020/21. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia br.  ...

rok I, sudia 1.st. - potwierdzenie wyboru specjalności

Drodzy Państwo! W związku z koniecznością przygotowania obsady i rozkładu zajęć na semestr letni 2019/20 i umożliwienia zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie i zajęcia z wychowania...

Zaproszenie na spotkanie w BIG BOOK CAFE 28.11.2019

Podczas spotkania w Big Book Cafe 28 listopada 2019 r. o godz. 19.00 socjolog, autorka reportaży Justyna Kopińska , psycholog Tatiana Ostaszewska-Mosak oraz dominikanin Roman Bielecki OP ,...

BHP

Szkolenie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na I roku studiów 1. stopnia, 2. stopnia i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych....

Rok I - Ochrona Własności Intelektualnej - dodatkowy termin - 12.11.2019

Ostatni - drugi termin szkolenia z "ochrony własności intelektualnej" - 12.11.2019 godz. 10.15-.13.30, sala 4. W przypadku niezaliczenia "ochrony własności intelektualanej" opłata za...

Rok I - Ochrona Własności Intelektualnej - dodatkowy termin - 6.11.2019

Dodatkowy drugi termin szkolenia "ochrony własności intelektualnej" - 6.11.2019 godz. 15.30 (4x45min.), sala 204.  W przypadku niezaliczenia "ochrony właśności intelektualanej" opłata...

Godziny dziekańskie: 31.10.2019 od g. 12:00 (z koniecznością odpracowania)

Decyzją Dziekana WLS Pana Prof. dr. hab. Sambora Gruczy w dniu 31.10.2019 r. (czwartek) od godz. 12:00 zostały ogłoszone godziny dziekańskie z koniecznością ich odpracowania.

Grupy zajęciowe dla studentów I r. mgr - sekcja rosyjska

Szanowni Państwo! Informujemy o grupach zajęciowych, które ze względów organizacyjnych zostały utworzone w semestrze zimowym 2019/20 dla studentów I r. mgr w sekcji rosyjskiej : -...

I rok studia licencjackie (specj. glottodydaktyczna)-zajęcia z psychologii

Zajęcia z psychologii dla I roku lic. (specj. glottodydaktyczna) prowadzone przez dr Monikę Bałagę-Rubaj w poniedziałki w godz. 15.30-17.45 zostają przeniesione do sali 109.

Zmiany w planie zajęć na semestr zimowy 2019/20 - rok I studiów 1.st.

1 rok lic. IKSI, grupy NX: przeniesienie zajęć mgr. M. Możdżonka w grupie NA1 ze środy 13.45 na wtorek 13.45 sala 210. W związku z tym zamieniono przydział niektórych grup NX na wtorkowe zajęcia z...

I rok studiów magisterskich-Sekcja angielska

Drodzy studenci! Decyzją Dyrekcji IKSI studenci I r. mgr mogą zapisywać się na zajęcia tłumaczeniowe oferowane w sekcji angielskiej bez uwzględnienia górnego limitu dla grupy zajęciowej....

Tłumaczenia specjalistyczne ustne, j.angielski 1 - dr M.Nasiadka

Zajęcia dla pierwszego roku studiów magisterskich z przedmiotu "Tłumaczenie specjalistyczne ustne", j. angielski jako pierwszy, prowadzone przez doktora Mieczysława Nasiadkę, będą odbywały się w...

I rok studiów magisterskich-rejestracja na tłumaczenia specjalistyczne

Drodzy studenci I r. studiów magisterskich! W związku z problemem technicznym, który wystąpił podczas rejestracji na drugi moduł zajęć tłumaczeniowych w sem. zimowym 2019/20, prosimy o...

Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej cz.1

Osoby zainteresowane moim wykładem Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej cz.1 informuję, że pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek, 17 października.Przepraszam za zaistniałe...

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PLANIE ZAJĘĆ 2019/20

Drodzy Studenci! Objaśnienie skrótów stosowanych w rozkładzie zajęć w IKSI na rok akademicki 2019/20 znajdziecie Państwo tutaj ( załącznik ).

TERMINY DOKONYWANIA ZMIAN I r. studiów lic. i mgr

Drodzy Studenci! Informujemy, iż ze względów organizacyjnych wnioski dot. zmian, zamian i rezygnacji w zakresie przypisania Państwa do zajęć przewidzianych programem studiów przyjmowane będą do...

Rejestracja dla I roku studiów magisterskich

Drodzy studenci I r. studiów magisterskich! Termin rejestracji (za pośrednictwem konta w usoswebie) na przedmioty: Współczesne tendencje w badaniach…, Tłumaczenia specjalistyczne...

Zmiana sali - zajęcia z dr M. Szuk-Bernaciak (piątek, g. 12:00)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z dr Małgorzatą Szuk-Bernaciak zostały przeniesione na stałe z piątku z godz. 12:00 z sali nr 8 do sali 208. Zmiana będzie obowiązywała już od jutra (4.10).

Sale na czwartkowe zajęcia na roku 1M

Sale na czwartkowe zajęcia na roku 1M: - dr I. Jacewicz, 10.15 - sala 304 - dr J. Łompieś, 13.45 - sala 207.

Rejestracja na przedmioty z puli nauk społecznych – nowy rok I studiów 1. stopnia

Drodzy studenci I r. studiów licencjackich! Informujemy, że w semestrze zimowym udało się utrzymać ofertę wyboru przedmiotu z puli nauk społecznych: 1. Socjologia kultury, 2. Historia stosunków...

Rejestracja na Filozfię/ligikę - rok III w r.a. 2019/20

Termin rejestracji na przedmiot do wyboru: filozofia/logika dla studentów III roku w r.a. 2019/20  tura 1: od godz. 20.00 01.10.2019 do 16.10.2019 godz. 23:59. Przewidziana jest...

Rejestracja na metodologię badań językoznawczych/literaturoznawczych

Termin rejestracji na przedmiot do wyboru: metodologia badań językoznawczych/metodologia badań literaturoznawczych dla studentów II roku studiów magisterskich  w r.a. 2019/20  ...

Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię XVI- XIX wie

Wykład ogolnouniwersytecki, prowadzony przez prof. dr hab. Annę Tylusińską-Kowalską, będzie odbywać się nieregularnie, zgodnie z poniższym terminarzem:  12.10.2019, 26.10.2019,...

Interdyscyplinarne kolokwium pt. Current Research in Multilingualism

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym kolokwium pt. Current Research in Multilingualism z udziałem gości zagranicznych, wybitnych naukowców...

Welcome Day dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy rozpoczną studia na UW w roku akademickim 2019/2020.

Drodzy Studenci, Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w organizowanym przez Welcome Point UW spotkaniu powitalnym (Welcome Day) dla wszystkich studentów zagranicznych , którzy...

Podział studentów 1. roku studiów licencjackich na grupy zajęciowe w lokalizacjach Dobra 55 i Szturmowa 4

Szanowni Państwo, w związku z licznymi wątpliwościami informujemy, że zgodnie z informacją podaną w Zasadach rekrutacji, wybór specjalności „Terminologia i tłumaczenie...

Nowy I rok studiów magisterskich - wybór specjalności

Szanowni Państwo! W imieniu Dziekana WLS oraz Dyrekcji Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej i Instytutu Lingwistyki Stosowanej informujemy, iż zapowiadana wcześniej...

studia stacjonarne 2.st. - kwalifikacja na specjalność "Tłumaczenie ustne

Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne 2.st. w r.a. 2019/2020. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy o zadeklarowanie do 11 września 2019 r. włącznie, czy są Państwo...

Praktyki dydaktyczne_dyżur dr A. Sztuk

Dyżur dr Alicji Sztuk odbędzie się 5.09 od godz.10.45 w sali 510.  Obowiązują mailowe zapisy. Podczas dyżuru będzie można skonsultować miejsce odbywania praktyk, otrzymać skierowanie i...

Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Queensland w Australii

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Queensland w Australii mają przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i...

Rozliczenie praktyk psycho-pedagogicznych i dydaktycznych

 W dniu 18.06 w godz. 13.30-14.30 w sali 510 odbędzie się dyżur dr Alicji Sztuk poświęcony rozliczeniu praktyk: złożenie dokumentacji za rok bieżący, otrzymanie skierowania na praktyki w...

ubieganie się o miejsce w akademiku na r.a 2019/20

Komunikat w sprawie skladania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2019/2020 - pobierz ...

Dodatkowe zajęcia z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (prowadząca: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi)

Dodatkowe zajęcia z Gramatyki opisowej języka niemieckiego dla II roku (prowadząca Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) odbędą się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8:30-10:00 w sali 109.

Zaliczenie praktyk tłumaczeniowych - rok III

Zaliczenie praktyk tlumaczeniowych odbędzie się 30 maja o godz. 11.30 w pokoju 534. Proszę o dostarczenie oryginalnych zaświadczeń wraz z próbkami tłumaczeń (3 teksty (= 3x1800 znaków bez spacji...

Szczere rozmowy o polityce wschodniej

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Bogumiła Berdychowska i Paweł Kowal  zapraszają na Szczere...

"STUDENCI LINGWISTYKI STOSOWANEJ NA RYNKU PRACY": Maciej Blada - 31.05

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy na czwarte w tym roku akademickim spotkanie w ramach inicjatywy „Studenci Lingwistyki Stosowanej na Rynku Pracy". W piątek 31 maja nasz...

Odpracowanie zajęć za 02.05.2019 - dr M.Górnicz

Dr M. Górnicz - odrabianie zajęć za 2 V: - rok 1L grupa AN2 (warsztaty tłumaczeniowe) - 21 V godz. 15.30, - rok 2L (wykład fakultatywny) - 30 V godz. 15.30. Numery sal zostaną...

Letnie Kolegium Polsko-Austriackie 06-26.07.2019 - 5 wolnych miejsc

Serdecznie zapraszamy do udziału w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (06-26.07.2019). Tym razem odbędzie się ono w Warszawie i z planowanym wyjazdem do Wiednia i Łodzi. To świetna możliwość...

„Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa”

14 maja 2019 r. g. 15.30 spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu. Pierwsza część spotkania, to prezentacja na temat: „Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa"....

Wykład otwarty "Komunikowanie Prawa, komunikowanie prawem" - 15.05.2019

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Pracownia Międzynarodowej Komunikacji Prawniczej UW zaprasza na wykład otwarty: KOMUNIKOWANIE PRAWA KOMUNIKOWANIE PRAWEM ...

spotkanie z dyrekcją dla studentów III roku studiów

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów 3 roku studiów licencjackich na spotkanie z Dyrekcją, które odbędzie się w dniu 16 maja o godzinie 9:45 w sali nr 4. Podczas...

X Online Festiwal Kina Rosyjskiego DUBLDWA

Zapraszamy do udziału w X Online Festiwalu Kina Rosyjskiego DUBLDWA, który stanowi owoc pracy Sekcji Badań nad Kulturą Rosyjską KN Bajt. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu oraz na...

Quiz wiedzy o życiu i twórczości rosyjskiego pisarza Nikołaja Leskowa

Zapraszamy do udziału w quizie wiedzy o życiu i twórczości rosyjskiego pisarza - Nikołaja Leskowa. Zasady udziału w zabawie oraz pierwsze pytanie znajdziecie w linku . Nowe pytanie konkursowe...

Podpinanie przedmiotów w usosweb

Uprzejmie informuję, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 8-24 lutego 2019 r. będzie możliwość podpinania...

Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UW

Biuro Karier UW zaprasza na bezpłatne warsztaty prowadzone w języku angielskim: Coach yourself… Coaching jako indywidualna ścieżka do realizacji celów, 16 lutego g. 10.00-14.00, w...

17.01.2019 - budynek WLS przy Szturmowej zamknięty

W zawiązku z awarią hydrauliczną (brak wody) w budynku naszego Wydziału (Szturmowa 4) dziś 17.01.2019 zajęcia są odwołane (budynek jest zamknięty). Na zajęcia zapraszamy już jutro. ...