System Antyplagiatowy

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Warszawski podpisał umowę z Serwisem antyplagiatowym PLAGIAT.PL.

Zasady korzystania z systemu plagiat.pl na Uniwersytecie Warszawskim:

1. Dostęp do systemu PLAGIAT.PL, po uprzednim założeniu kont, mają wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni UW (z zastrzeżeniem p.2);

2.  Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (Dziekan Wydziału) ma - w szczególnych wypadkach - prawo upoważnić doktorantów jednostki do korzystania z systemu PLAGIAT.PL, po uprzednim założeniu im indywidualnych kont. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (Dziekan Wydziału) jest odpowiedzialny za właściwe korzystanie z systemu PLAGIAT.PL przez doktorantów jednostki;

3. System PLAGIAT.PL może być wykorzystywany na Uniwersytecie Warszawskim wyłącznie w odniesieniu do prac osób, które są studentami UW. Obowiązuje bezwzględny zakaz badania w/w programem  prac osób niebędących  studentami Uczelni;

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (Dziekan Wydziału) ma obowiązek stałego monitorowania wykorzystywania systemu PLAGIAT.PL przez pracowników naukowo-dydaktycznych jednostek w odniesieniu do przestrzegania w/w zasad.

Charakterystyka Systemu

System umożliwia weryfikację oryginalności dokumentów w zakresie ich podobieństwa do tekstów znajdujących się w Internecie, a w szczególności sprawdzenie, jakie fragmenty badanego dokumentu znajdują się w jego zasobach. Można go wykorzystać do kontroli oryginalności prac studentów bądź do śledzenia popularności własnych tekstów w Internecie. W wyniku działania Systemu powstają tzw. Raporty podobieństwa zawierające następujące informacje:

  • współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część testowanego tekstu jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się w Internecie
  • listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z Internetu
  • tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z Internetu

Zadaniem Systemu jest udostępnienie użytkownikowi danych umożliwiających stwierdzenie, czy w badanym dokumencie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem autorstwa. Program sam w sobie nie dokonuje takiej oceny, do jej sformułowania konieczne jest zinterpretowanie Raportu przez kompetentną osobę.

Założenie i aktywowanie konta

Przed skorzystaniem z Systemu Antyplagiatowego prosimy o:

Kontakt

Wdrożeniem Systemu na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się Dział Aplikacji Komputerowych,  e-mail: plagiat@adm.uw.edu.pl.

Serwisy internetowe obsługiwane przez
Dział Aplikacji Komputerowych