System Antyplagiatowy

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Warszawski podpisał umowę z Serwisem antyplagiatowym PLAGIAT.PL.

Zasady korzystania z systemu plagiat.pl na Uniwersytecie Warszawskim:

1. Dostęp do systemu PLAGIAT.PL, po uprzednim założeniu kont, mają wyłącznie pracownicy UW;
2. System PLAGIAT.PL może być wykorzystywany na Uniwersytecie Warszawskim wyłącznie w odniesieniu do prac osób, które są studentami/doktorantami/pracownikami UW. Obowiązuje bezwzględny zakaz badania w/w programem prac innych osób.

Charakterystyka Systemu

System umożliwia weryfikację oryginalności dokumentów w zakresie ich podobieństwa do tekstów znajdujących się w Internecie, a w szczególności sprawdzenie, jakie fragmenty badanego dokumentu znajdują się w jego zasobach. Można go wykorzystać do kontroli oryginalności prac studentów bądź do śledzenia popularności własnych tekstów w Internecie. W wyniku działania Systemu powstają tzw. Raporty podobieństwa zawierające następujące informacje:

  • współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część testowanego tekstu jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się w Internecie
  • listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z Internetu
  • tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z Internetu

Zadaniem Systemu jest udostępnienie użytkownikowi danych umożliwiających stwierdzenie, czy w badanym dokumencie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem autorstwa. Program sam w sobie nie dokonuje takiej oceny, do jej sformułowania konieczne jest zinterpretowanie Raportu przez kompetentną osobę.

Założenie i aktywowanie konta

Przed skorzystaniem z Systemu Antyplagiatowego prosimy o:

  1. Pracownik UW musi posiadać aktywne, imienne konto pocztowe w domenie @uw.edu.pl na serwerze poczty UW. Zakładanie/aktywacja konta: tel. 55-20-836 lub 55-22-005
  2. Pracownik musi przekazać na adres plagiat@adm.uw.edu.pl następujące informacje:
    Imię i nazwisko, imienny adres e-mail, jednostkę organizacyjną, stanowisko, telefon kontaktowy

  3. Na podany adres mailowy zostanie przekazane hasło dostępu do konta w Systemie PLAGIAT.PL.

Kontakt

e-mail: plagiat@adm.uw.edu.pl.

Serwisy internetowe obsługiwane przez
Dział Aplikacji Komputerowych