Web Content Display Web Content Display

Microsoft na UW

Licencje dostępne dla pracowników UW i ceny.

 

Microsoft Select Plus Academic

Aktualna umowa ramowa Microsoft Select Plus Academic nr S1015362 (SELECT+), nr rejestracji UW - Publiczny Numer Klienta  (PCN): AD7A8FDE, umożliwia zakup oprogramowania w preferencyjnych cenach dla instytucji edukacyjnych. W ramach SELECT+ dostępne są wszystkie produkty Microsoft z wyjątkiem pełnej licencji na system Windows, dostępne jest tylko uaktualnienie Windows. Pełna licencja Windows kupowana jest razem z komputerem lub jako licencja OEM o czym niżej.

W ramach umowy SELECT+ dostępne są: 

 • Aplikacje - np: MS Office, MS Visio, MS Project.
 • Serwery -  np: Windows Server i SQL Server, MS Exchange (nie wszytkie wersje 32/64 czy PL/ENG, są dostępne) Zwracamy uwagę, na konieczność zakupu licencji dostępowych - CAL.
 • Systemy operacyjne Windows - dostęne są jedynie uaktualnienie systemu operacyjnego (Upgrade).
Licencje SELECT+ uprawniają do:
 • instalacji wersji 32 bitowej lub zamiennie 64 bitowej (o ile istnieją)
 • używania zamiennie jednej z dwóch poprzednich wersji (np. Windows 7 zamiast Windows 8)
 • korzystania z alternatywnych dostępnych wersji językowych, o ile nie są droższe,
 • przenoszenia licencji z komputera na komputer w zleżności od potrzeb,
 • zakupu wraz z licencją prawa do aktualizacji w ciągu 3 lat - Software Assurance (SA)
 • używania MS Office na drugim osobistym komputerze pod warunkiem nie używania obu instalacji jednocześnie tj. użytkownik 1. licencji nie ma prawa korzystać z oprogramowania na obu urządzeniach jednocześnie.

Office 2016

Microsoft zaleca używanie 32-bitowej wersji MS Office 2016, dla wersji: Professional należy skorzystać z nośnika: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Polish_MLF_X20-41339.ISO, a dla wersji Standard z nośnika:    SW_DVD5_Office_2016_W32_Polish_MLF_X20-41388.ISO . Obie wersje mają wbudowane  polskie narzędzia językowe – „Proofing Tools".

Więcej o zalecenych wersjach 32 bitowych wersji Office 2016/2013 (także Project 2013 i Visio 2013)  info w Microsoft TechNet:

Office 2013

Bezpłatne szkolenie Office 2013 i 2010. na stronach Microsoft:  http://office.microsoft.com/pl-pl/training/.

Office 2003

Jak używać nowych formatów .docx, .xlsx, itd w Office 2003? Dla użytkowników Office 2003, Microsoft przygotował uaktualnienie pakietu Office, które pozwala obsłużyć nowe formaty plików. Link do uaktualnienia: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=pl.

 

Przewodnik po Licencjonowaniu Microsoft

Zawiera wyjaśnienia podstawowych terminów dot. licencjonowania i zarządzania licencjami. Opisane są m.in. różne modele licencjonowania: userCAL/deviceCAL,  procesor/core,OnLine/On-premises, a także sposób zarządzania licencjami MS. Administratorom IT polecamy stronę: Client Access Licenses and Management Licenses
Licencjonowanie systemów operacyjnych MS - komentarz DWI

 

Informacje o produktach Microsoft http://office.microsoft.com/pl-PL/products/

Menedżer licencjonowania usług pulpitu zdalnego

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc732684(v=ws.10).aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831527

- WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL (Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl Microsoft Volume License 1 License Device CAL Device CAL - id produk. 6VC-02094)
- WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL (Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL - id produk. 6VC-02095)
- Umowa ramowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Select Plus Academic nr S1015362, data obowiązywania od 2014-02-12; rejestracja UW (PCN AD7A8FDE) od dnia 2015-06-18.

 

Zakup, licencjonowanie, Przenoszenie licencji

 • Wszystkie komputery kupowane przez jednostki UW, przeznaczone do pracy pod Windows, powinny być kupowane wraz systemem operacyjnym - licencją Windows OEM. Wersje OEM nie są objęte ulgami edukacyjnymi. Do komputerów, które dotychczas pracowały wyłącznie pod innymi systemami operacyjnymi (np. Linux) nie można stosować uaktualnienia Windows, a trzeba kupić Windows w wersji OEM.
 • Licencji w wersjii OEM nie można przenosić na inny sprzęt, jest ona „przywiązana" do sprzętu (złomowana razem ze sprzętem).
 • Różne wersje Windows OEM można aktualizować do wersji najnowszej kupując uaktualnienie Windows - licencję "Upgrade", którą można przenosić na inny komputer (posiadający licencję OEM).
 • Polecamy więcej informacji o licencjach kluczach i nośnikach.
 • Wszystkie licencje zakupione w ramach umowy Select+ można przenieść na inny komputer. Do instalacji programu należy użyć odpowiedniego klucza instalacyjnego. Aby dowiedzieć się jaki klucz był użyty do instalacji należy skorzystać z programu productkey.exe: http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

Microsoft Imagine Premium czyli licencje "za darmo"

(dawniej Dreamspark, MSDN Academic Alliance)

W z wiązku z tym, że Microsoft nieustannie modyfikuje nazwę i sam program wsparcia wydziałów/uczelni nauczających technologii Microsoft nie jesteśmy w stanie podawać aktualenj informacji, odsyłamy do stron Microsoft wyszukiwarek w internecie.

Część wydziałów UW uczestniczyło w programie DreamSpark, tak więc ich pracownicy i studenci mogli korzystać z niktórych licencji Microsoft (np. Windows, Windows Serwer, ale nie MS Office!). Są to wydziały, które nauczają technologii Microsoft i które podpisały umowę dotyczącą DreamSpark Premuim. Szczegółowych informacji o programie i uprawnieniach studenci i pracownicy, powinni szukać na swoich wydziałach.

 

POMOC Microsoft

Uwaga: umowa SELECT+ nie zapewnia pełnego wsparcia dla oprogramowania.

 

Office 365

Office 365 jest usługą świadczona przez Microsoft, a nie przez UW. Po zalogowaniu emailem z domen uw.edu.pl i adm.uw.edu.pl na stronie www.office.com pracownicy UW  mają dostępny Office 365 "w planie A1" . Pion IT UW nie świadczy wsparcia dotyczącego usług Micorsoft.

Office 365 dla studentów

Microsoft świadczy usługę Office 365 w różnych wariantach -„planach". Najprostszą usługą jest Office 365 on-line poprzez przeglądarkę –„plan A1". Inny wariant – „plan A3", w którym oprogramowanie Office 365 można zainstalować na komputerze jest już dla uczelni płatny. Gdy uczelnia/wydział zakupi licencje dla wszystkich pracowników, uczelnia/wydział uzyskuje dodatkowy benefit w postaci darmowej licencji dla studentów. Takie „darmowe" licencje dla studentów są związane z corocznymi kosztami zakupu subskrypcji Office 365 dla wszystkich pracowników uczelni/wydziału. Uniwersytet nie wykupił takiej usługi, natomiast studenci jak i pracownicy UW mają zapewniony dostęp do aplikacji analogicznych do Office 365, tj. do chmurowych aplikacji Google Apps  http://google.uw.edu.pl/.

Namawiamy studentów do zgłaszania wszelkich zapytań i postulatów, nie tylko w powyższej kwestii, poprzez Samorząd Studentów i jego Zarząd (ZSS), działanie takie na pewno będzie miało większą wagę. Jak do tej, pory ZSS nie występował z inicjatywą dostępu do Office 365.