Web Content Display Web Content Display

ZAKUPY LICENCJI

FORMULARZ UNIWERSALNY

Zapotrzebowanie zakupu licencji na formularzu uniwersalnym:

"Formularz uniwersalny" nazwany Zapotrzebowanie DWI wykorzystuje się w przypadku zapotrzebowania zakupu licencji /programu Adobe lub Microsoft (Select+) niedostępnego w standardowym formularzu.
Należy określić w nim:
- prawidłową nazwę produktu,
- cenę,
- walutę ceny
posługując się wykazami produktów: Pełny cennik_Select+ lub Cennik_Adobe CLP, zawierającymi szerszą ofertę licencji, tj. wykaz również "mniej popularnych" produktów, a dostępnych dla wszystkich jednostek UW.

Tabela_akceptacji - dostarcza informacji, jakie podpisy wymagane są w formularzu uniwersalnym, w zależności od jednostki zlecającej.

POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE (inne niż oferowane na stronach DWI) - wszystkie jednostki UW kupują w ramach swojej samodzielności.