Web Content Display Web Content Display

ZAKUPY LICENCJI

FORMULARZ uniwersalny

ZapotrzebowaniE zakupu licencji na formularzu uniwersalnym:

Zapotrzebowanie zakupu licencji /programu niedostępnego w standardowym formularzu odbywa się wypełnieniając "Formularz uniwersalny" nazwany Zapotrzebowanie_DWI.xls.
Należy określić w nim:
- prawidłową nazwę produktu,
- cenę,
- walutę ceny
posługujac się wykazami produktów: Pełny cennik_Select+ lub Cennik_Adobe CLP, zawierającymi szerszą ofertę licencji, tj. wykaz również "mniej popularnych" produktów, a dostępnych dla wszystkich jednostek UW.

Tabela_akceptacji - dostarcza informacji, jakie podpisy wymagane są w formularzu uniwersalnym, w zależności od jednostki zlecającej.

POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE (inne niż oferowane na stronach DWI) - wszystkie jednostki  kupują w ramach swojej samodzielności.