Web Content Display Web Content Display

ZAKUPY LICENCJI

FORMULARZ uniwersalny

ZapotrzebowaniE zakupu licencji na formularzu uniwersalnym:

Zapotrzebowanie zakupu licencji /programu niedostępnego w standardowym formularzu - odbywa się wypełnieniając "Formularz uniwersalny" nazwany Zapotrzebowanie_DWI.xls. Należy określić w nim: prawidłową nazwę produktu, cenę oraz walutę ceny posługujac się np. Pełny cennik_Select+ lub Cennik_Adobe CLP, zawierająjącymi szerszą ofertę licencji, "mniej popularnych produktów, a dostępnych dla wszystkich jednostek UW.

Tabela_akceptacji - dostarcza informacji jakice podpisy wymagane są w formularzu uniwersalnym w zależności od jednostki zlecającej.

POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE (inne niż oferowane na stronach DWI) - wszystkie jednostki  kupują w ramach swojej samodzielności.

Przykład wypełnienia formularza uniwersalnego: