Kto zajmuje się podziałem funduszy stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim?

Podziałem Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UW zajmuje się Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Kto ustala stawki stypendialne na Uniwersytecie?

Stypendia, które są wypłacane studentom z Funduszu Pomocy Materialnej ustala prorektor ds. studenckich (obecnie pełni tę funkcję prof. Marta Kicińska-Habior) w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Jakie są stawki stypendialne obowiązują obecnie na Uniwersytecie?

Stawki obowiązujące w roku akademickim 2011/2012:

o     stypendium socjalne od 200 do 700 zł w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,

o     stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy, od 330 do 860 zł, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie studenta,

o     stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, od 150 do 300 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności,

o     stypendium rektora 300 zł.

Szczegółowe dane znajdują się tutaj.

Jakie stawki obowiązywały w zeszłym roku?

Stawki obowiązujące w roku akademickim 2010/2011:

o     stypendium socjalne od 200 do 600 zł w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,

o     stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe od 130 do 155 zł, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.

o     stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 150 do 300 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności

o     stypendium za wyniki w nauce od 250 do 500 zł,

o     stypendium za wyniki w sporcie od 250 do 700 zł.

Szczegółowe dane znajdują się tutaj.

Ile wynosi obecnie stypendium ministra? Ile wynosiło w zeszłym roku akademickim?

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe w roku akademickim 2011/2012 wynosi 1300 zł miesięcznie. W ubiegłym roku akademickim stypendium wynosiło również 1300 zł miesięcznie.

Aby wejśc na stronę Ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego należy kliknąc tutaj.