W A R S Z T A T Y

>> Rozmowa kwalifikacyjna - krokiem do kariery  

 

>>  Warsztaty dla osób piszących prace dyplomowe - "SENS: Samodzielnie, alE Nie Samotnie."  

 

>>  NOWE TECHNOLOGIE CLOUDOWE W BIZNESIE