Rozmowa kwalifikacyjna - krokiem do kariery

3 bloki tematyczne. Każdy z trwa ok. 3 godzin.

Celem szkolenia jest:

  1. Zdiagnozowanie przez studentów celu zawodowego oraz określenie swojej przewagi konkurencyjnej.
  2. Zapoznanie się z krokami oraz istotą rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Zaplanowanie oraz przetrenowanie swojego zachowania przed rekruterem.
  4. Obycie się z pytaniami pojawiającymi się podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dlaczego warto warto wziąc udział?

  1. bo zdiagnozujesz swoje mocne i słabe strony, co pomoże Ci określić swoją przewagę konkurencyjną.
  2. bo dowiesz się co sprawia, że CV i LM jest atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy.
  3. bo poszerzysz wiedzę i przetrenujesz wybrane techniki autoprezentacji.
  4. bo poznasz najpopularniejsze pytania kwalifikacyjne oraz intencje rekrutera.
  5. bo przetrenujesz odpowiedzi na „trudne" pytania rekrutera.
  6. Moduły są zaprojektowanie wg cyklu Kolba, a zatem warsztat jest praktycznym treningiem umiejętności (90 % praktyki i 10% teorii)

- - - - - - - - - - - -

I spotkanie 07.03. – „Moja przewaga konkurencyjna"

Celem warsztatu jest: określenie przez uczestników swojej drogi zawodowej, diagnoza mocnych stron oraz poznanie „złotych zasad" przydatnych przed rozmową z rekruterem.

II spotkanie 09.03. – „Firmo – pasujemy do siebie"

Warsztat składa się z dwóch części i ma na celu ukazanie profesjonalizmu i pewności siebie kandydata. Pierwsza część dotyczy tworzenia CV oraz listu motywacyjnego, tak aby były atrakcyjne dla rekrutera. Druga część dotyczy autoprezentacji (w tym mowy ciała) podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

III spotkanie 14.03. – „Okiem rekrutera" – poligon doświadczalny

Celem warsztatu jest oswojenie się kandydatów z pytaniami rekrutacyjnym oraz nabycie umiejętności naturalniej, pożądanej reakcji/odpowiedzi na nie.

Terminy spotkań: 7.03., 9.03. i 14.03.2017 r. w godz. 15.00-18.00;

Miejsce: sala nr 215 w budynku dawnego BUW UW (p.II)

Spotkanie poprowadzi: Pani Emilia Ilków; Trener biznesu, konsultant. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży B2B. Szkolenia dla biznesu / warsztaty rozwojowe