Program „UW: inicjatywy dla otoczenia" jest zaplanowany na lata 2016-2018 i powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Celem programu jest umożliwienie studentom i doktorantom uczenia się poprzez zdobywanie praktycznych doświadczeń w pracy projektowej pod kierunkiem tutorów, będących pracownikami naukowymi i specjalistami w swojej branży. 

Wspólnie realizują projekty, które są odpowiedzią na realne potrzeby organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz małych i średnich firm, będących Partnerami w programie.

Dzięki tej formule, Uniwersytet może wyjść naprzeciw oczekiwaniom trzech grup interesariuszy znajdujących się w jego bezpośrednim otoczeniu.

Więcej:   www.ido.uw.edu.pl