PROJEKTY REALIZOWANE

____________________________________________________

     Akcja Trampolina      


 Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy   


 

   Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych    


   Akademickie Targi Pracy JOBBING  


 

AKTYWNE WAKACJE'  2017   


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

____________________________________________________

Improving the placements and internships from academia to enterprises  


       MPTW - I

Mazowiecki Program Transferu Wiedzy  


   

EUROPEJSKA SIEĆ KOMPETENCJI DLA STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH "EUROPEAN NETWORK OF COMPETENCES FOR TRANSNATIONAL PLACEMENTS" - EU-NEXT


   Eal-Net

Projekt realziowany w ramach programu eTEN. 

Koordynator projektu  - Konsorcjum Włoskich Uniwersytetów AlmaLaurea. Partnerzy obok UW - Marne-la-Vallée Université z Francji,Maastricht Univesity z HolandiiorazEötvös Loránd University z Węgier. Ze strony UW: Ośrodek Badań nad Młodzieżą ISNS i Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.  


     Staż dla innowacji

Projekt realziowany w ramach ZPORR 2.6  (2007-2008) przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we wspólpracy z Biurem Karier.  


 

2005 –  „Uniwersytet przedsiębiorczości"
2004 –  „Aktywność przede wszystkim"
2003 –  „Program aktywizacji zawodowej absolwentów"