PRACOWNICY

 Marta Piasecka,
kierownik Biura, doradca studentów i absolwentów
Z wykształcenia geograf. Realizuje się jako doradca i trener. Dzięki studiom podyplomowym, kursom oraz długoletniemu doświadczeniu w pełnieniu funkcji dyrektora administracyjnego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW z pasją oddaje się pracy w Biurze. Udział w wielu projektach, działalność społeczna, otwarcie na drugiego człowieka nadają pracy wiele autentyczności i rzetelności.
W swoim doświadczeniu ma role nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, wolontariuszki, matki, babci. Pasjonatka Internetu i polityki. Miłośniczka literatury faktu, powieści sensacyjnych.

 

 Anna Chabros
specjalista, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,  pracownik Biura od 2010 r. Zajmuje się przede wszystkim obsługą praktyk studenckich, aspektami prawnymi i dokumentacją działaności Biura. Odpowiada za relacje międzynarodowe Biura oraz obsługę praktyk cudzoziemców na UW.

 

 Monika Niepiekło,
 specjalista, doradca studentów i absolwentów

Z wykształcenia socjolog, od 2004 roku doradza osobom planującym karierę zawodową, szukającym  swojego miejsca na rynku pracy.  Posiada spore doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, instytucjach  rynku pracy, firmach prywatnych.
Dzięki pracy w projektach aktywizacji zawodowej dysponuje wiedzą o specyfice zatrudnienia osób niepełnosprawnych, udziela porad osobom mających szczególne trudności w znalezieniu pracy. W Biurze Karier od 4 lat specjalizuje się w konsultacjach dokumentów aplikacyjnych, poradach z  przygotowywania się do spotkań z pracodawcami, prowadzi warsztaty o procesie rekrutacyjnym. Prywatnie zamiłowanie do czytania dobrze opowiedzianych historii, polskiej muzyki rockowej.

 

 

Ewelina Zwardoń 

(urlop) Po stażu z Urzędu Pracy m. st. Warszawy została zatrudniona w Biurze Karier UW. Zajmuje się sprawami administracyjnymi, promocją, w tym obsługą IT oraz kontaktami z jednostkami UW.