Efektywne poszukiwanie pracy

– jak uniknąć najczęstszych błędów i zysk ać przewagę nad innymi kandydatami?  

11.02.2017

Podczas spotkania skupiona zostanie uwaga na wybranych, najtrudniejszych aspektach poszukiwania pracy i najczęstszych błędach, jakie popełniają kandydaci na różnych etapach tego procesu. Radząc sobie z nimi, zyskasz przewagę nad innymi osobami ubiegającymi się o pracę.

Podczas warsztatu:

  • poznasz konkretne sposoby, jak przygotować się do poszukiwania pracy;
  • dowiesz się, jak wyznaczać cele związane z poszukiwaniem pracy;
  • poznasz skuteczne metody przedstawiania swojej kandydatury pracodawcy oraz rozmawiania o własnych oczekiwaniach (nie tylko finansowych);
  • spojrzysz na proces rekrutacji z innej perspektywy - rozprawimy się z mitami i błędnymi przekonaniami dotyczącymi szukania zatrudnienia.

Po spotkaniu:

  • otrzymasz wskazówki co do konkretnych technik pomocnych w dalszej, samodzielnej pracy,
  • będziesz miał(a) możliwość konsultacji swoich dokumentów aplikacyjnych (on-line),

Zachęcamy do przygotowania własnych pytań i nurtujących Cię kwestii, które chciał(a)byś omówić podczas warsztatu. Na spotkanie przynieś też swoje CV.

Na warsztat zapraszamy zarówno osoby, które dopiero myślą o rozpoczęciu poszukiwań ich pierwszej pracy, jak i tych, którzy napotykają problemy w procesie rekrutacji lub powracają na rynek po dłuższej przerwie.

TERMIN:  11 lutego 2017, sobota; w godz. 10.00-14.00

MIEJSCE:  Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 207 p. II, budynek dawnego BUW,

PROWADZĄCY:  Pani Elżbieta Watemborska, Psycholog ze specjalnością Psychologii Organizacji i Pracy. Pracuje zawodowo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. w rekrutacji i selekcji w różnych branżach (FMCG, IT, consulting, instytucje kultury). Wspólpracuje z Biurem Karier UW jako doradca.

 

Procedura zapisu na warsztaty

Aby zapisać się na warsztat należy zgłosić swój udział poprzez link https://goo.gl/forms/aBIuFQQe1RsLI8CG2

Każdorazowo przed warsztatem wysyłamy wiadomość przypominającą o szczegółach warsztatu wraz z prośbą o potwierdzenie obecności. Pozwala to na wzięcie udziału w warsztatach osobom z listy rezerwowej.

W przypadku uprzedniego potwierdzenia obecności i niepojawienia się na warsztacie, zgłoszenia na kolejne, organizowane przez Biuro Karier warsztaty, nie będą przyjmowane.