AMBASADOR KARIERY EU

Sięgnij po przygodę!   AMBASADOR KARIERY EU w Polsce

Trwa nabór na 7. edycję programu AMBASADOR KARIERY EU  na rok akademicki 2018/2019.

Można aplikować do 23 marca.

O procesie rekrutacji i programie preczytacie na stronie https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_en

O programie -  troszkę z naszych doświadczeń i wiedzy, bo UW zaczynało w Polsce

Program  składa się z przeszkolonych studentów na uczelniach w całej Europie, którzy zajmują się aktywnym promowaniem możliwości pracy w instytucjach UE poprzez udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, a także organizowanie spotkań z unijnymi urzędnikami i lokalne reprezentowanie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Podczas szkolenia dla studenckich ambasadorów zwracana jest szczególna uwaga na umiejętność współpracy studentów z uczelnianymi biurami karier a także organizacjami studenckimi. Przed szkoleniem EPSO oferuje pomoc przy organizacji spotkań studentów ze stałymi przedstawicielstwami państw członkowskich w Brukseli, aby łatwiej mogli oni dowiedzieć się jak wygląda sytuacja zatrudniania rodaków w administracji unijnej oraz na jaką współpracę ze strony stałych przedstawicielstw mogą liczyć.

 

Kim są Ambasadorowie Karier UE?

Ambasadorami Kariery EU mogą być studenci dowolnego kierunku studiów. W procesie rekrutacji zwracana jest uwaga przede wszystkim na:

- znajomość języka angielskiego (musi być biegły!)

- dotychczasowe doświadczenie – działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pozarządowych.

Jak to było do tej pory?

Program Ambasadorów Karier UE jest obecny w Polsce od 2011 roku, w Europie został wprowadzony w 2010 r.

2010/2011         nie było programu w Polsce

2011/2012         Rafał Pietrak – Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania)

2012/2013         Jan Jęczmyk - Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych)  oraz
                             Linda Grimmius - Uniwersytet Gdański

2013/2014         Agnieszka Zakrzewska – Uniwersytet Warszawski (Instytut Anglistyki) oraz 
                             Magdalena Kortas - Uniwersytet Gdański

2014/2015         Agnieszka Zakrzewska – Uniwersytet Warszawski (Instytut Anglistyki)

2015/2016         Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski (Instytut Anglistyki)Maciej Bartoszyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Natalia Wysocka, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Aleksandra Golus, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Barbara Babska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kamila Swinarska, Uniwersytet Szczeciński; Anna Chachaj, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Arkadiusz Oratowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Aleksandra Wieczorek, Uniwersytet Zielonogórski

2017                Angelika Gieraś, Uniwersytet Warszawski  (Instytut Europeistyki, WNPiSM)

 

Źródła informacji o Programie

Skąd dowiedziałaś się o możliwości bycia Ambasadorem Karier UE?

Agnieszka Zakrzewska mówi:  O możliwości bycia Ambasadorem EU Careers dowiedziałam poprzez stronę Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego, które współpracuje z EPSO w ramach tego programu. Znalazłam na niej ofertę z informacją o aplikacjach na Ambasadora EU Careers. Od razu wiedziałam, że to coś dla mnie. Zaaplikowałam i… udało się! Do dziś pamiętam jak się ucieszyłam, kiedy dostałam wiadomość z Brukseli, że wybrana zostałam właśnie ja."

 

O programie można przeczytać na stronach:

>> http://www.polonorama.com/index.php/aktualnoci/polska/1099-praca-w-instytucjach-ue-unijny-ambasador-akademicki

>> http://blog.centruminicjatyw.org/2014/11/eu_careers/

>> http://europa.eu/epso/ambassadors/students/about/about_en.htm

>> http://europa.eu/epso/ambassadors/students/index_en.htm

>> www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/promocja_zatrudnienia/ambasadorowie_karier_ue_1
>> www.facebook.com/EUCareersUW

>> www.polskieradio.pl/10/1953/Artykul/707257,Mozliwosci-pracy-w-Unii-Europejskiej