[17.05.2017] SPOTKANIA W SPRAWIE USTAWY

Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej do udziału w debatach na temat zapowiadanej przez MNiSW reformy systemu szkolnictwa wyższego. Celem spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie" jest odpowiedź na pytanie, jakich zapisów w nowym prawie oczekuje Uniwersytet, jakie zmiany – zdaniem naszego środowiska – najlepiej przysłużyłyby się rozwojowi UW i innych polskich uczelni.

Terminy: 23.05.2017, 10.00-14.20, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, kampus na Ochocie

24.05.2017, 15.00-19.20,  Budynek wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, Powiśle

02.06.2017, 10.00-14.20, Wydział Zarządzania, kampus na Służewcu

Rejestracja na spotkania oraz materiały dla uczestników warsztatów dostępne są na stronie:  www.nowaustawa.uw.edu.pl   

>>>więcej

[12.06.2017] KONKURS NR RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 NA UPOWSZECHNIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 10.07.2017 r. od godz. 00:00 do 25.07.2017 r. do godz. 15:00. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w tym, jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w partnerstwie.

Jednostka UW zainteresowana złożeniem wniosku w konkursie, proszona jest o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, szkicu projektu [docx.] zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwości spełnienia wszystkich wymagań konkursowych określonych w dokumentacji. Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

>>> więcej

[22.05.2017] KONKURS W RAMACH 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 w ramach 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku  prosimy o przesłanie do BWR UW, do 20 czerwca br. szkicu projektu zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie.

>>>więcej

[22.05.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – rozpoczęcie naborów w KONKURSACH team, TEAM-TECH, TEAM-TECH CORE FACILITY ORAZ TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia/informacji na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 26 maja br.

Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej (wypełnione: Komunikat Kwestora nr 5/2013, Oświadczenie jednostki, Tabela z kosztami pośrednimi dot. pisma nr RAT/105/2016, z dnia 14 grudnia 2016 r., Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tarleckiego), należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[22.05.2017] NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W PODDZIAŁANIU 4.1.2 PO IR  Regionalne agendy naukowo - badawcze

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego IP w terminie: od 12 czerwca do 12 września 2017 r. (do godz. 16:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy.

>>>więcej

 

[24.04.2017] Zaproszenie do składania ofert na projekty badawczo-rozowjowe dla PGNiG

Uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG, rozpoczęło nabór ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych dla GK PGNiG.

Jeśli będą Państwo zainteresowani składaniem oferty prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania dokumentów do PGNiG.

>>>więcej

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej