[17.05.2017] SPOTKANIA W SPRAWIE USTAWY

Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej do udziału w debatach na temat zapowiadanej przez MNiSW reformy systemu szkolnictwa wyższego. Celem spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie" jest odpowiedź na pytanie, jakich zapisów w nowym prawie oczekuje Uniwersytet, jakie zmiany – zdaniem naszego środowiska – najlepiej przysłużyłyby się rozwojowi UW i innych polskich uczelni.

Spotkania na UW w cyklu „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie" nie będą skupiały się na recenzowaniu założeń do ustawy, które już pojawiły się w ogólnopolskiej debacie. Mają służyć zebraniu opinii przedstawicieli różnych grup naszej społeczności na temat potrzeb i oczekiwań wobec nowej ustawy, barier i problemów, z którymi się spotykają oraz proponowanych sposobów ich rozwiązania.

Spotkania będą miały charakter moderowanych dyskusji warsztatowych. Koncentrować się będą wokół czterech zagadnień:

  • uniwersytet badawczy,
  • sposób wyłaniania rektora,
  • uczelnia jako podmiot uprawnień,
  • jakość kształcenia.

Terminy spotkań i rejestracja

23.05.2017, 10.00-14.20, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, kampus na Ochocie

24.05.2017, 15.00-19.20,  Budynek wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, Powiśle

02.06.2017, 10.00-14.20, Wydział Zarządzania, kampus na Służewcu

Rejestracja na spotkania oraz materiały dla uczestników warsztatów dostępne są na stronie: www.nowaustawa.uw.edu.pl 

 

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej: pracownicy, doktoranci, studenci i absolwenci.