Dostęp do systemu USOS

Procedura zgłaszania nowego użytkownika w systemie:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w aplikacji USOS wypełnia Formularz zgłoszeniowy do systemu USOS.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej wpisuje na formularzu numer upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  3. Przekazuje oryginał w formie papierowej do DAK.

Informacje na temat certyfikatów ELS, czytników oraz nadawania uprawnień (ELS/ELP/ELD) można znaleźć tutaj

Warunki organizacyjno-techniczne uzyskania bezpośredniego dostępu do systemu USOS

W celu wypełnienia zgłoszenia na formularze.adm.uw.edu.pl należy zalogować się kontem Active Directiry. W przypadku kiedy osoba nie posiada/nie pamięta hasła do konta Active Directory należy zalogować się na stronę mojekonto.uw.edu.pl. Po zalogowaniu się (kontem CAS) można aktywować nowe hasło Active Directory w zakładce Moje konto/Hasło Active Directory.

Nazwy ról i opis uprawnień w systemie USOS:

W celu nadania odpowiednich uprawnień użytkownikowi, kierownik zobowiązany jest do wskazania odpowiedniego zakresu uprawnień na formularzu zgłoszeniowym.

FINANSE_USP2 - Rola dla wydziałów, tylko dla sekcji finansowej w jednostce, umożliwia import danych o wpłatach z systemów bankowych, eksportowanie danych o wpłatach do HMS/SAP,rozliczanie należności studentów, tworzenie raportów o zaległych należnościach
PLANISTA2 - Rola dla wydziałów i osób pełniących funkcję planisty, używających programu PLANISTA . Więcej informacji: it.uw.edu.pl/planista
PRACOWNICY2 - Rola dla wydziałów, obsługa spraw pracowniczych. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie).
PROVIDER2 - Rola tylko dla wydziałów oferujących żetonowe przedmioty i egzaminy ogólnouniwersyteckie. Rola nie będzie nadawane, jeżeli jednostka nie oferuje przedmiotów lub egzaminów OGUN
SRS_BUDYNKI_SALE - Rola dla wydziałowych koordynatorów SRS, umożliwiająca wprowadzanie danych na potrzeby Systemu Rezerwacji Sal na UW
WYDZ_PLUS_PODANIA2 - Rola dla wydziałów, sprawy studenckie, stypendialne (pośrednio), doktoranckie, obsługa podań. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie)
WYDZ_PRZED2 - Rola dla wydziałów, wprowadzanie oferty przedmiotowej
WYDZIAL2 - Rola dla wydziałów, sprawy studenckie, stypendialne (pośrednio), doktoranckie, bez obsługi podań. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie)

Poniższe role są dostępne tylko dla wskazanych w opisie jednostek, nie sa one przeznaczone dla wydziałów:

ADM_SLOWNIKOW - Rola dla Biura Spraw Studenckich, operacje na tabelach słownikowych
AKADEMIKI_CZYTANIE2 - Rola dla akademików, tylko odczyt danych związanych z obsługą akademików
AKADEMIKI2 - Rola dla akademików, obsługa akademików, meldowanie
ARCHIWUM_ADM2 - Rola dla administratora Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącego funkcję koordynatora w Archiwum UW
ARCHIWUM2 - Rola dla archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
BHP2 - Rola nie dla wydziałów, obsługa przedmiotu 0000-BHP-OG
BIURO_KARIER - Rola dla Biura Karier UW
BON - Rola dla Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
BSS_UW - Rola dla Biuro Spraw Studenckich
BUW_CZYTANIE - Rola dla Biblioteki UW, czytanie danych w celu identyfikacji czytelników
BWZ2 - Rola dla Biura Współpracy z Zagranicą, sprawy studenckie, stypendialne, doktoranckie
CUS_ZMIANA_HASLA - Rola dla małych jednostek,nie dla wydziałów, umożliwiająca zmiany haseł CUS swoich pracowników. Dla wydziałów identyczne operacje można wykonać np. w rolach WYDZIAL2,WYDZ_PLUS_PODANIA2,PRACOWNICY2
CZYTANIE - Rola dla osób nie wprowadzających danych, czytanie ze wszystkich tabel. Rola ta nie jest odpowiednia dla wydziałów oraz jednostek pełniących funkcje właściciela biznesowego np.: BSS, BSP, BWZ
CZYTANIE_DYPLOMY - Rola dla aplikacji DYPLOMY, nie jest przeznaczona dla wydziałów.
CZYTANIE_OGR - Rola dla osób nie wprowadzających danych, czytanie ograniczone. Rola ta nie jest odpowiednia dla wydziałów oraz jednostek pełniących funkcje właściciela biznesowego np.: BSS, BSP, BWZ. Rola przeznaczona dla Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
CZYTANIE_ZLECANIE_ELP - Rola dla osób nie wprowadzających danych, czytanie ze wszystkich tabel z możliwością zlecania ELP. Rola ta nie jest odpowiednia dla wydziałów oraz jednostek pełniących funkcje właściciela biznesowego np.:BSS, BSP, BWZ (ELS-uprawnienia)
DRUK_ELS - Rola dla Uniwersyteckiego Centrum Personalizacji UW, umożliwia drukowanie dowolnych blankietów ELS/ELD/ELP
DRUK_ELS_PLUS_ZDJECIA - Rola dla Uniwersyteckiego Centrum Personalizacji UW, umożliwia drukowanie dowolnych blankietów ELS/ELD/ELP oraz wgrywanie zdjęć do legitymacji
FINANSE_USP_AKADEMIKI2 - Rola dla sekcji finansowej akademików
PELNA - Rola nie jest przeznaczona dla wydziałów. Pełne uprawnienia do wszystkich operacji na wszystkich tabelach
POLON - Rola dla osób zajmujących się wprowadzaniem informacji do POLON dla całego UW, rola nie jest dostępna dla wydziałów
PROV_MROCZ2 - Rola dla Szkoły Języków Obcych oferującej przedmioty ogólnouniwersyteckie, obsługa całego UW, dla osób pełniących funkcję administratora w SZJO
PROV_UNIWERSYTET2 - Rola dla Szkoły Języków Obcych oferującej przedmioty ogólnouniwersyteckie, obsługa całego UW
ROLA_JMD - Rola dla pracowników MIMUW, WYDZIAL2 + USOSADM_ADMINISTRACJA (USOS JAVA), rola wydziałowa rozszerzona o uprawnienia administracyjne w USOS JAVA
STYP_DZK_002 - Rola dla Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW, obsługa spraw stypendialnych
STYP_DZK_CZYTANIE2 - Rola nie jest przeznaczona dla wydziałów, samodzielny dodatek do roli WYDZIAL2, sprawy stypendialne – czytanie
STYP_KWEST2 - Rola dla Kwestury, obsługa spraw stypendialnych
USOSADM_ADMINISTRACJA - Rola nie jest przeznaczona dla wydziałów. Uprawnienia administracyjne w USOS JAVA
USOSADM_PITY - Rola dla Kwestury, minimalny zestaw uprawnień potrzebnych do obsługi PIT-ów w USOS JAVA
WF_STUDIUM2 - Rola dla Studium WF, sprawy studenckie
WYBIERZ_POCZTE - Rola nie jest przeznaczona dla wydziałów. Uprawnienia dla Aplikacji Wybierz Pocztę http://wp.uw.edu.pl
ZARZAD_SAMORZADU_STUDENTOW_UW2 - Rola dla Zarządu Samorządu Studentów UW - czytanie + obsługa przedmiotu 0000-KSTYP-OG
ZDJECIOWIEC - Rola dla osób zajmujących się jedynie zdjęciami do legitymacji. Uprawnienie do wgrywania zdjęć jest dostępne w rolach: WYDZIAL2, WYDZ_PLUS_PODANIA2, PRACOWNICY2

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać do Działu Aplikacji Komputerowych (dawny budynek CIUW pokój 220), podpisany i podstemplowany przez wymienione w nim osoby.

Uwaga: Formularz bez podpisu kierownika jednostki, bez numeru upoważnienia jest nieważny i nie będzie przetwarzany. Nowy użytkownik zobowiązany jest do przekazania nazwy użytkownika do LABI w celu uzupełnienia dokumentacji.

Dział Aplikacji Komputerowych założy konta wskazanym użytkownikom, przydzieli odpowiednie role oraz nada uprawnienia do pobierania niezbędnego oprogramowania.
Lokalny administrator po zapoznaniu się z procesem instalacji systemu USOS będzie mógł wykonywać instalację USOS samodzielnie (uzgadniając adres IP z Działem Aplikacji Komputerowych).

Pracownicy UW mogą zgłaszać wszelkie problemy dotyczące USOS na usos-dak@adm.uw.edu.pl. Wskazany adres nie jest przeznaczony dla studentów.

Minimalne wymagania sprzętowe

Procesor: PIII 550 MHz
Ilość Pamięci RAM: min 512 MB (zalecane 1GB)
Wolne miejsce na dysku twardym: min 2 GB
Wspierane systemy Windows: 7, 8, 8.1, 10 (System operacyjny musi posiadać zainstalowane wszystkie aktualizacje producenta.)

Program do zbierania informacji o komputerze

Jeżeli nie wiesz jaki masz komputer lub szukasz np. swojego adresu IP możesz pomóc swojemu administratorowi używając tego programu. Program zbiera podstawowe informacje o komputerze i zapisuje je do pliki INFORMACJE_DLA_IT.txt na pulpicie.