Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczący: Dziekan, Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: Prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: Dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. Prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. Dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 3. Dr hab. Magdalena Bogusławska
 4. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 5. Prof. dr hab. Sławomir Buryła
 6. Dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 7. Dr hab. Agata Chałupnik
 8. Dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz.
 9. Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
 10. Dr hab. Piotr Garncarek
 11. Dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
 12. Prof. dr hab. Halina Karaś
 13. Dr hab. Alina Kępińska
 14. Doc. dr hab. Krzysztof Kopczyński
 15. Dr hab. Urszula Kowalczuk
 16. Dr hab. Justyna Kowalska-Leder
 17. Dr hab. Jan Kozłowski
 18. Dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
 19. Dr hab. Robert Kulmiński
 20. Dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
 21. Dr hab. Jan Kwapisz
 22. Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 23. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 24. Dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz.
 25. Dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. ucz.
 26. Dr hab. Piotr Morawski
 27. Dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
 28. Prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 29. Dr hab. Dawid Osiński
 30. Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 31. Dr hab. Patrycjusz Pająk
 32. Dr hab. Włodzimierz Pessel
 33. Dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.
 34. Dr hab. Igor Piotrowski
 35. Dr hab. Jan Potkański
 36. dr hab. Marta Rakoczy
 37. Dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.
 38. Prof. dr hab. Witold Sadowski
 39. Dr hab. Karol Samsel
 40. Dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.
 41. Dr hab. Marzena Stępień
 42. Dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 43. Prof. dr hab. Ewa Szczęsna
 44. Dr hab. Inesa Szulska
 45. Dr hab. Magdalena Trysińska
 46. Prof. dr hab. Krystyna Waszak
 47. Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 48. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 49. Prof. dr hab. Tomasz Wójcik                                                                            
 50. Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Dr Ignacy Doliński
 2. Dr Dariusz Dziurzyński
 3. Dr Maciej Falski
 4. Dr Michał Friedrich
 5. Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
 6. Dr Piotr Kajak
 7. Dr Monika Kresa
 8. Dr Ewelina Kwapień
 9. Dr Sylwia Łozińska
 10. Dr Magdalena Popiołek
 11. Dr Anna Rabczuk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Maria Franke
 2. Mgr Ewa Kozłowska
 3. Mgr Krzysztof Przygocki
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. Mgr Adrianna Karbowiak
 2. Mgr Daniel Sunderland

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Karolina Dąbrowska
 2. Alicja Dzięcioł
 3. Wiktoria Godlewska
 4. Szymon Kubica
 5. Gabriela Kuryłek
 6. Piotr Sidorowicz
 7. Piotr Stobiecki
 8. Zuzanna Wasiak

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. Prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek
 2. Dr Jerzy Molas
 3. Dr hab. Magdalena Zawisławska