Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr HELENY BALCEREK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr HELENY BALCEREK

tytuł rozprawy :

Nauczanie pisanych form narracyjnych uczniów z ASD na etapie szkoły podstawowej (na przykładzie opowiadania i kartki z pamiętnika)

Promotor: Dr hab. Magdalena Trysińska (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ)
Prof. dr hab. Jolanta Nocoń (UO)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#balcerek

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 16.11.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 18.11.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY BERTO

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr KATARZYNY BERTO

tytuł rozprawy :

Libertynizm zdemaskowany. O libertynizmie poezji Wojciecha Miera w świetle włoskich idei wolnomyślicielskich"

Promotor: Dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesław Pusz (UŁ)
Prof. dr hab. Janusz Ryba (UŚ)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#berto

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 9.11.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 11.11.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALEKSANDRY GRĄBKOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 10 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ALEKSANDRY GRĄBKOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Obraz islamu i muzułmanów w prasie słoweńskiej po 11 września 2001 roku

Promotor: Dr hab. Agata Nalborczyk, prof. UW
 
Recenzenci: Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ
Dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#grabkowska

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 2.110.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 4.11.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EWY DULNEJ-RAK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 3 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr EWY  DULNEJ-RAK

tytuł rozprawy :

Język Juliusza Osterwy jako tworzywo opisu i oceny teatru.
Wyznaczniki leksykalno-stylistyczne

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Markowski (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Radosław Pawelec (UW)
Prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#dulna

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 26.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 28.10.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr IZABELLI ŁAWECKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 października 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr IZABELLI ŁAWECKIEJ

tytuł rozprawy :

Modele komunikowania życzeń w mediach społecznościowych
(na przykładzie wybranego materiału opublikowanego na Facebooku)

Promotor: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (UW)
 
Recenzenci:

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ)

Dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#lawecka

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 21.10.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr IWONY SOŁTYS

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 października 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr IWONY SOŁTYS

tytuł rozprawy :

Typy normy w wymowie laureatów konkursu „Mistrz Mowy Polskiej"

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW)
 
Recenzenci:

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK)

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#soltys

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 12.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 14.10.2020 r.