Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR BEATY OLĘDZKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr BEATY OLĘDZKIEJ

tytuł rozprawy :

Łacińskie i polskie nazwy chorób w okresie od końca XVIII wieku po współczesność (na materiale leksykograficznym).

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW)
 
Recenzenci: Dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (UKSW)
Dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. (UKSW)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#oledzka

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 18.01.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 20.01.2021 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. MARCINA CZARDYBONA

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. MARCINA CZARDYBONA

tytuł rozprawy :

„Przenajświętsza".
Strategie sakralizacji wspólnoty narodowej w literaturze polskiej
XXI wieku

Promotor: Prof. dr hab. Michał Kuziak (UW)
 
Recenzenci: Dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. PAN
Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. ucz. (UJ)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#czardybon

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 11.01.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 13.01.2021 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY CEGIEŁKI

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANNY CEGIEŁKI

tytuł rozprawy :

Anglojęzyczne kalki językowe jako przejaw ukrytego oddziaływania języka angielskiego na polszczyznę.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Markowski (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Miodek (UWr)
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR)
Dr hab. Marcin Zabawa, prof. UŚ
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#cegielka

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 4.01.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 6.01.2021 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGNIESZKI WITKOWSKIEJ-KRYCH

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 18.30 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr AGNIESZKI WITKOWSKIEJ-KRYCH

tytuł rozprawy :

Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim.

Promotor: Prof. dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska (UW)
 
Recenzenci: Dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr
Prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (IH PAN)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#witkowska

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 4.01.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 6.01.2021 r.