AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe 2019/2020 (wyjazdy w roku akademickim 2020/2021)

Harmonogram:

  • składanie dokumentów: 10.01.2020 – 07.02.2020
  • rozmowy kwalifikacyjne: 17.02.2020 – 21.02.2020 (pierwszy tydzień semestru letniego)

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2019/2020 (wyjazdy w roku akademickim 2020/2021)

  1. Przewodnicząca komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk.
  2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
  3. Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – dr Monika Kresa.
  4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek.
  5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Jerzy Stachowicz.
  6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr hab. Rober Kulmiński.
  7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Katarzyna Pietruczuk.
  8. Przedstawiciel Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – Zuzanna Wasiak.