Kolokwia habilitacyjne

KOLOKWIUM HABILITACYNE DR JOANNY JAGODZIŃSKIEJ-KWIATKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się

kolokwium oraz wykład habilitacyjny

dr Joanny Jagodzińskiej-Kwiatkowskiej

tytuł rozprawy:

„Miedzy świętością a szaleństwem. O postaciach i sytuacjach liminalnych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Recenzenci: Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Instytut Badań Literackich PAN

Dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Arkadiusz Morawiec, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

KOLOKWIUM HABILITACYNE dr Małgorzaty Pietrzak

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się

kolokwium oraz wykład habilitacyjny

dr Małgorzaty Pietrzak

tytuł rozprawy:

„Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność".

Recenzenci:

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń,
em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Irena Socha
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

KOLOKWIUM HABILITACYNE dr. Jarosława Pietrowa

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2014 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się

kolokwium oraz wykład habilitacyjny

dr. Jarosława Pietrowa

tytuł rozprawy:

„Japońskie czasowniki mówienia. Językowy obraz aktywności komunikacyjnej w świecie rytuałów i zależności"

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski
z Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Dr hab. Irena Kałużyńska,
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Alfred Majewicz
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
z Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi