Samorząd studentów

Przy Katedrze Białorutenistyki działa Samorząd Studentów z Zarządem na czele. Przewodniczący ZSS jest jednocześnie członkiem Rady Wydziału, opiniuje program studiów i opłaty za studia. ZSS współpracuje też z komisją stypendialną, Parlamentem Studentów oraz kierownictwem Katedry.

ZSS KB stara się także organizować liczne imprezy o charakterze naukowym, integracyjnym i kulturalnym. Co roku, współpracując z innym jednostkami, organizuje połowinki i obozy zerowe. Przez ostatnie dwa lata cyklicznie organizowany jest konkurs wiedzy o Białorusi dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizuje albo patronuje wielu wydarzeniom kulturalnym, najczęściej są to koncerty białoruskich zespołów, dzięki czemu studenci Katedry Białorutenistyki mogą za darmo poznać niezależną białoruska muzykę. Wszystkie działania ZSS mają na celu integrację studentów, zainteresowanie ich tematyką białorutenistyczną i zachęcenie do aktywnego udziału nie tylko w naukowym, lecz także w kulturalnym życiu uczelni.

 

 

Zarząd Samorządu Studentów
Katedry Białorutenistyki UW

ul. Szturmowa 4,
02-678 Warszawa
e-mail: bialorutenistyka@samorzad.uw.edu.pl

  • Przewodnicząca - Klaudia Stachniak
  • Zarząd ZSS

   Dagmara Towarek

   Sebastian Kamionka

   Filip Urbański

   Jan Wieczorek

  • Przedstawiciel KB w Parlamencie UW - Filip Urbański

ZSS KB zaprasza wszystkich studentów KB do dołączenia do grupy Katedry Białorutenistyki stworzonej na Facebooku