REGULAMINY

Regulamin studiów na UW [obowiązuje od 01.10.2015 r.]

Regulamin WLS [obowiazuje od 12.05.2016 r.]

Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS UW  [obowiązują od 01.10.2016 r.]

Załącznik do Szczegółowych Zasad Studiowania na WLS KB [obowiązuje od 01.10.2016 r.]

 

Wydziałowy system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia [obowiązujący]

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej   [2016 - obowiązujący]

Zasady uczestniczenia w zajęciach z Wychowania Fizycznego na UW  [obowiązujący]

Regulamin domów studenta UW   [2016 - obowiązujący]

Regulamin Szkoły Języków Obcych  [2016 - obowiązujący]

 

                                                *****

Regulamin studiów [obowiązywał do 30.09.2016]

Regulamin studiów [obowiązywał do 30.09.2015 r.]

Regulamin WLS [obowiązywał do 30.09.2016 r.]

Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW [obowiązywały do 30.09.2016 r.]

Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW [obowiązywały do 30.09.2015 r.]

Załącznik do zasad studiowania KB [obowiązywał do 30.09.2016 r.]

Załącznik do zasad studiowania KB [obowiązywał do 30.09.2015 r.]

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej  [2013]

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW

Regulamin Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Szkoły Języków Obcych

 

Statut UW

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Regulamin Organizacyjny Administracji UW