Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej

Witamy na stronie Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego!

Pracownia to niejako pokłosie obrad Międzynarodowego Kongresu Białorutenistów w Mińsku w 2015 r., gdzie obradowała sekcja "Język białoruski jako obcy" (zob. program s. 15).

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zawartymi w kolejnych podstronach i zapraszamy do współpracy.