Informacja dla kandydatów na studia II stopnia bez poświadczonej znajomości języka obcego, przystępujących do egzaminu z tego języka.

Egzamin z języka białoruskiego na poziomie C1

Egzamin na poziomie kompetencji C1 składa się z części pisemnej. Maksymalna ilość punktów wynosi 80, należy uzyskać minimum 50 punktów.

Egzamin trwa 90 min i składa się z czterech części:

I Czytanie ze zrozumieniem – jeden tekst oraz zadania do tekstu (15 punktów)

II Leksyka i gramatyka – ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne (30 punktów)

III Tłumaczenie – tłumaczenie z języka polskiego na język białoruski zwrotów językowych używanych w codziennych, typowych sytuacjach (10 punktów)

IV Krótkie wypracowanie na zadany temat – wypowiedź pisemna ok 250 – 300 słów (25 punktów)

 

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B1
 
Egzamin na poziomie kompetencji B1 składa się z części pisemnej. Maksymalna liczba punktów wynosi 60, należy uzyskać minimum 42 punkty.

Egzamin trwa 90 min i składa się z czterech części:

I Słuchanie ze zrozumieniem - test jednokrotnego wyboru (6 punktów)

II Czytanie ze zrozumieniem – dwa zadania: test jednokrotnego wyboru (5 punktów) oraz uzupełnianie luk (5 punktów)

III Leksyka i gramatyka – ćwiczenia gramatyczne, transformacje językowe, ćwiczenia słowotwórcze (38 punktów)

IV Tłumaczenie – częściowe tłumaczenie z języka polskiego na język angielski fragmentów zdań (6 punktów)
 

Zalicza 70%.