KOMITET GŁÓWNY

Lista imienna Komitetu Głównego
Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

 

Przewodniczący 
Prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
tel. 22 55 34 283
m.khaustovich@uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący, ekspert merytoryczny 
Dr hab. Jerzy Grzybowski
jgrzybowski@uw.edu.pl

Kierownik organizacyjny 
mgr Anna Siwirska
tel. 22 55 34 283
asiwirska@gmail.com

Asystent Przewodniczącego ds. programowych 
mgr Iryna Aheyeva
tel. 22 55 34 283
iryna.ahyeva@gmail.com

 

Członkowie 
dr Anna Demianiuk
dr Volha Tratsiak