SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ


Klaudia Stachniak (II rok I stopień) - przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Maria Artowicz (I rok I stopień) - wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Angelika Peljak -Łapińska (II rok II st.) - członek Komisji Stypendialnej

Mikołaj Kostrzeń (III rok I stopień) - członek Komisji Stypendialnej


dr Anna Demianiuk – opiekun Komisji

mgr Janina Jastrzębska - pracownik administracyjny
 

Kontakt do Komisji Stypendialnej: a.demianiuk@uw.edu.pl