KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018:

Przewodniczący:  dr Radosław Kaleta
Sekretarz: dr Anna Demianiuk
Członekmgr Volha Tratsiak, Klaudia Stachniak (przedstawiciel studentów)
 

Kontakt:

Katedra Białorutenistyki
ul. Szturmowa 4, pok. 407 (IV piętro)
Tel. 22 55 34 283
e-mail: a.demianiuk@uw.edu.pl