Koło Naukowe "Albaruthenica"

Przy Katedrze Białorutenistyki od 2000 r. działa Międzywydziałowe Koło Naukowe „Albaruthenica" (numer w rejestrze kół naukowych UW 226). Według stanu na dzień 15.11.2017 r. Koło liczyło 7 stałych członków.

Od dnia 15 listopada 2017 r. obowiązki prezesa pełni Jan Wieczorek.

Opiekun Koła: prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz

Celem Koła (ujętym w Regulaminie) jest:

  • gromadzenie wiadomości o szeroko rozumianej kulturze i społeczeństwie Białorusi i popularyzacja tej wiedzy w środowisku polskim;
  • samodoskonalenie się poprzez poszerzanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze i podwyższanie stopnia znajomości języka białoruskiego;
  • archiwizacja zebranego materiału książkowego, foto- i fonograficznego dotyczącego wymienionych zagadnień.

Zgodnie z tymi założeniami, Koło samodzielnie lub jako współorganizator uczestniczy w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i poza nim.

REGULAMIN KOŁA

Skład Koła:

Anna Maria Krupa
Filip Urbański
Karolina Borkowska
Sebastian Kamionka

Jan Wieczorek

Maria Artowicz

Klaudia Stachniak

 

Każdy student UW może dołączyć do naszego Koła, 
wystarczy przyjść na spotkanie!
Zapraszamy!