Instrukcja: Jak przekierować rozmowę z telefonu stacjonarnego?

Przekierowanie rozmowy może dotyczyć: 1. przełączenia rozmowy, którą aktualnie prowadzisz do innego abonenta 2. przeniesienia wywołań (kiedy chcesz, żeby twoje połączenia trafiały do innego abonenta)

Ad.1 Aparat analogowy • podczas rozmowy naciśnij klawisz RECALL (FLASH) – twój dotychczasowy rozmówca słyszy muzykę • wybierz numer abonenta i odłóż słuchawkę lub możesz zapowiedzieć rozmowę i wtedy odłożyć słuchawkę – rozmowa zostanie przełączona • jeśli abonent nie zgłasza się lub jest zajęty naciśnij RECALL (FLASH) – powrócisz do pierwszego rozmówcy

Aparat cyfrowy z wyświetlaczem • podczas rozmowy na wyświetlaczu widnieje funkcja „KONSULTACJA?" – wybierz tą funkcję naciskając klawisz √ (twój dotychczasowy rozmówca słyszy muzykę) • wybierz numer innego abonenta i odłóż słuchawkę lub możesz zapowiedzieć rozmowę i wtedy odłożyć słuchawkę – rozmowa zostanie przełączona • jeśli abonent nie zgłasza się lub jest zajęty możesz wrócić do pierwszego rozmówcy – naciskając klawisz √ wybierzesz funkcję, która widnieje na wyświetlaczu: „POWRÓT DO CZEKAJĄCEGO?"

Ad.2 Aparat analogowy • podnieś słuchawkę • wprowadź kod *14 i numer, na który mają być kierowane wywołania, zakończ znakiem # • odłóż słuchawkę – przeniesienie jest zaprogramowane i aktywne (kasujemy zaprogramowane przeniesienie wprowadzając kod #14) Zaprogramowane przeniesienie możemy: • dezaktywować - podnieś słuchawkę - wprowadź kod #4 - odłóż słuchawkę • aktywować - podnieś słuchawkę - wprowadź kod *4 - odłóż słuchawkę

Aparat cyfrowy z wyświetlaczem

Istnieje możliwość przeniesienia jednorazowego lub stałego.

Przeniesienie jednorazowe - aktywacja

- nie podnosząc słuchawki naciskaj klawisz ►aż na wyświetlaczu pokaże się napis „AKTYW. JEDNOR. PRZENIES?"
- potwierdź, naciskając klawisz √ i wprowadź numer, na który chcesz przenieść swoje wywołania
- po wprowadzeniu potwierdź jego zapamiętanie, naciskając klawisz √

Przeniesienie jednorazowe - dezaktywacja

- nie podnosząc słuchawki naciskaj klawisz ►aż na wyświetlaczu pokaże się napis „DEZAKTYW. PRZENIESIENIE?"
- potwierdź, naciskając klawisz √

Przeniesienie stałe – przekierowanie wszystkich wywołań na jeden uprzednio zaprogramowany numer

1. Posługując się menu serwisowym - naciśnij klawisz „Menu serwisowe" - odszukaj przy pomocy klawiszy ◄i ► funkcję „NUMERY?" i wybierz ją klawiszem √ - odszukaj przy pomocy klawiszy ◄i ► funkcję „PRZENIESIENIE?" i wybierz ją klawiszem √ - odszukaj przy pomocy klawiszy ◄i ► funkcję „NAST.PRZENIESIENIE?" i wybierz ją klawiszem √ - naciskaj klawisz ►aż na wyświetlaczu pojawi się napis „PODAJ CEL:" - wprowadzamy numer, na który mają być kierowane wywołania i zatwierdź funkcję „Zapamiętać?" naciskając klawisz √

Dezaktywacja - naciskaj klawisz ► aż na wyświetlaczu pojawi się napis „DEZAKTYW.PRZENIESIENIE?" i zatwierdź funkcję naciskając klawisz √

2. Posługując się standardowymi kodami - podnieś słuchawkę • wprowadź kod *14 i numer, na który mają być kierowane wywołania, zakończ znakiem # • odłóż słuchawkę – przeniesienie jest zaprogramowane i aktywne (kasujemy zaprogramowane przeniesienie wprowadzając kod #14) Zaprogramowane przeniesienie możemy: • dezaktywować - podnieś słuchawkę - wprowadź kod #4 - odłóż słuchawkę • aktywować - podnieś słuchawkę - wprowadź kod *4 - odłóż słuchawkę