ZAKŁAD KOMUNIKOLOGII SPECJALISTYCZNEJ

Kierownik - prof. dr hab. Sambor Grucza

Członkowie:

 • prof. dr hab. Olena Petrashchuk
 • prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 • dr hab. Justyna Alnajjar
 • dr hab. Anna Borowska
 • dr hab. Joanna Osiejewicz
 • dr hab. Paweł Szerszeń
 • dr Anna Bajerowska
 • dr Anna Bonek
 • dr Agnieszka Dickel
 • dr Iwona Jacewicz
 • dr Marta Małachowicz
 • dr Alicja Sztuk
 • dr Michał Wilczewski
 • mgr Urszula Burda
 • mgr Joanna Otocka

Zakres badań naukowych

Nadrzędnym celem, są badania i rozważania dotyczące funkcji komunikacyjnych i funkcji kognitywnych języków specjalistycznych oraz badania i rozważania dotyczące tekstowej i dyskursywnej płaszczyzny reprezentacji wiedzy specjalistycznej, a tym samym tekstowej i dyskursywnej kompetencji specjalistycznej. Tak pojmowana kompetencja specjalistyczna nie była do tej pory przedmiotem żadnych systematycznych rozważań i badań lingwistyki języków specjalistycznych.

Zakład prowadzi (kontynuuje) badania naukowe zgodnie z wyżej przedstawionymi celami w zakresie polskich, niemieckich, angielskich i rosyjskich języków specjalistycznych, także w wymiarze kontrastywnym. Inaczej mówiąc: prymarnym zadaniem zakładu jest ustalenie przede wszystkim wyrażeniowych eksponentów specyficznego myślenia i/lub mówienia o tym, czym dany (badany) przedstawiciel danej wspólnoty specjalistycznej lub badany podzbiór jej przedstawicieli się zajmuje, czyli ustalenie specyficznego dla niego ujęzykowienia jego pracy, przedmiotu tej pracy oraz jej wyników.

Zadaniem badawczym Zakładu Komunikologii Specjalistycznej jest udzielenie odpowiedzi, na pytanie o aktualny stan rzeczywistości wyróżnionej jako język specjalistyczny lub języki specjalistyczne, oraz na pytanie o „naturalny" rozwój badanych języków specjalistycznych, tzn. o ich rozwój dokonujący się bez jakiejkolwiek ingerencji zewnętrznej.

Współpraca międzynarodowa i krajowa z ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce, Niemczech, Chinach i Japonii