« Indietro

Studia zaoczne

Drugi termin (pierwszy dla osób usprawiedliwionych) egzaminów z translatoryki (I rok) i prakseologii tłumaczenia (II rok) - 12 lutego 2017, godz. 10.oo - 14.oo, pok. 538.
Egzaminy poprawkowe - 19 lutego, godz. 15.30 -17.00, pok. 538.