« Indietro

Harmonogram sesji letniej 2016 - studia dzienne

Harmonogram do pobrania

UWAGA! Zmiana daty egzaminu poprawkowego z historii języka angielskiego - 3 rok, z 8.09 na 1.09 godz. 11.30! 

Egzaminy poprawkowe u prof. UW dr hab. Elżbiety Jamrozik odbędą się 5.09 o godz. 10.00!

Zaliczenia poprawkowe z Historii literatury rosyjskiej u prof. dr hab. Ludmiły Łucewicz odbędą się w dniu 6.09 (wtorek) o godz. 12.00 w sali 531 (UWAGA! Zmiana godziny)

Egzamin popr. u mgr Doroty Kozakiewicz dla II roku z Gramatyki kontrastywnej języka włoskiego odbędzie się 6.09, sala 518 lub 518, godzina 13.00.

Egzamin poprawkowy PNJW - pobierz

Egzamin poprawkowy PNJA

Część pisemna:

I rok, wszystkie grupy – 05 września 2016 (poniedziałek), s. 8
10.30-11.15 GRAMMAR; 11.30 -12.15 VOCABULARY; 12.30-14.00 WRITING;  14.15-15.00 BUSINESS ENGLISH (tylko dla grup z pierwszym angielskim) 

II rok, wszystkie grupy – 05 września 2016 (poniedziałek), s.4
09.30-10.15 LEGAL ENGLISH; 10.30-11.15 VOCABULARY; 11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 ACADEMIC WRITING ; LANGUAGE OF THE MEDIA; 14.15-15.00  BUSINESS ENGLISH (tylko dla grup z drugim angielskim) s.8!

Część ustna: 
I rok - 08 września 2016 (czwartek) 
II rok – 09 września 2016 (
piątek) 

1 rok angielski jako drugi jezyk - sala 508 o 10ej jutro.
2 rok angielski jako pierwszy jezyk - 508 o 12ej w piatek.
Alasdair Cullen

 

Egzamin poprawkowy - PNJN 
I rok - konwersacje 
II rok - gramatyka

30.08 (wtorek), godz 09.00, pok 510

EGZAMINY PISEMNE

02.09.2016 - II rok

Wirtschaftsdeutsch - ustalenia indywidualne z prowadzącym

godz. 09.45 – 10.45 Grammatik

sala nr 8

02.09.2016 - I rok

godz. 08.30 – 09.30 Grammatik

godz. 09.45 – 10.45 Rechtschreibung

sala nr 4

EGZAMIN USTNY

07.09. – g. 8:30

komisja: dr Reinhold Utri, dr Grzegorz Pawłowski

Sala 208

 

Egzamin poprawkowy HILIA u dr hab. Fordońskiego odbędzie się w sali 109