« Indietro

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w zasadniczej sesji letniej 2016/17

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w czasie sesji w czerwcu 2017r:
I rok – 14 czerwca 2017 (środa): 11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 WRITING; 14.15-15.00 VOCABULARY; 15.15-16.00 BUSINESS ENGLISH (tylko dla grup z pierwszym angielskim)
- grupy AR, AN1, AN2, AW, AW0 – sala nr 8
- grupy RA, NA, WA – sala nr 4
II rok  -  13 czerwca 2016 (wtorek):  11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-13.15  VOCABULARY; 13.30-14.15 LEGAL ENGLISH; 14.30-16.00  LANGUAGE OF THE MEDIA / ACADEMIC WRITING
- grupy AR, AN1, AN2, AW, AW0 – sala nr 8
- grupy RA, NA, WA – sala nr 4

Egzaminy ustne dla I i II roku odbędą się w dniach 19-21.06.2017.