« Indietro

Dr Marta Kaliska informuje

Zaliczenie zajęć PNJW Moduł 'Italiano in azienda' dla III roku odbędzie się w środę 1 lutego w godz. 12-13:30 w sali 121.
Egzamin z wykładu do seminarium z językoznawstwa włoskiego odbędzie się we wtorek 7 lutego w godz. 12-13:30 również w sali 121.