Rada Naukowa Instytutu:

Przewodniczącaprof. dr hab. Ewa Żebrowska

Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. Sambor Grucza
 • prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 • prof. dr hab. Olena Petrashchuk
 • prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 • prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
 • prof. ucz. dr hab. Elżbieta Jamrozik (Dyrektor Instytutu)
 • prof. ucz. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko (Kierownik ZSM)
 • dr hab. Justyna Alnajjar
 • dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
 • dr hab. Anna Borowska
 • dr hab. Krzysztof Fordoński
 • dr hab. Marta Kaliska
 • dr hab. Magdalena Latkowska
 • dr hab. Tomasz Łysak
 • dr hab. Joanna Osiejewicz
 • dr hab. Grzegorz Pawłowski
 • dr hab. Monika Płużyczka
 • dr hab. Dario Prola
 • dr hab. Boris Schwencke
 • dr hab. Paweł Szerszeń
 • dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
 • dr Agnieszka Dickel
 • dr Marta Małachowicz
 • dr Mieczysław Nasiadka
 • mgr Dominik Kudła (przedstawiciel doktorantów)
 • Elen Gabrielyan, Mateusz Trebliński (przedstawiciele studentów)
 • Alicja Wąsik