prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 260
e-mail: atylusinska@uw.edu.pl
nr pokoju 528
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

 


Anna Tylusińska-Kowalska, italianista, tytuł naukowy profesora (2014 r.), były dyrektor Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (2010-2012), literaturoznawca, kulturolog, autorka ok. 100 publikacji (monografie i artykuły, recenzje).

CV naukowe 

• Uniwersytet Warszawski (przyjęta bez egzaminu wstępnego jako laureatka konkursu języka francuskiego), Instytut Romanistyki, specjalizacja: filologia włoska, magister (dyplom z wyróżnieniem) od 1977 roku. 1978-82 Studia Doktoranckie, na etacie (starszy asystent) od 01.02.1982, doktorat w języku polskim: Recepcja włoskiej literatury romantycznej na ziemiach polskich w latach 1823-1863 pod kierunkiem prof. Joanny Ugniewskiej. Adiunkt od 1983. Habilitacja (monografia Imparare dal vivo. La scrittura memorialistica italiana romantico-risorgimentale), 2000 r., prof. UW od 2002 r., profesor nadzwyczajny mianowany na czas niekreśl. 2007). Stypendia naukowe Rządu włoskiego: 1983, 1988, 1991. W okresie 2002 – 2006 otrzymała trzykrotnie Stypendium Rektora U.W. w kategorii pracownika samodzielnego przyznawane za znaczną ilość publikacji i aktywność na polu nauki.

• Od lat prowadzi badania z zakresu historycznych kontaktów polsko-włoskich na polu kultury i literatury, lietratury włoskiej XIX w. a także włoskiego Risorgimenta. Znane też są jej publikacje z zakresu teorii autobiografiico otworzyło przestrzeń do współpracy ze światowym autorytetem w tej dziedzinie Philippa Lejeune'm. Jest ponadto autorką podręczników do nauki języka włoskiego Ciao w użyciu także obecnie, a także przekładów z dziedziny filozofii, antropologii, wielu przekładów technicznych (w tym 4 książki opublikowane przez Wyd. Auto).

• Prowadziła wykłady na 25 uczelniach Włoch, Francji, Beligii, Holandii, Portugalii (m. in. jako ‘visiting professor' w École Normale Supérieure w Paryżu), Czech, Hiszpanii i W. Brytanii, a także USA (Princeton). W roku 2012 ukazała się nakładem wydawnictwa Lussografica we Włoszech obszerna monografia Viaggiatori polacchi in Sicilia e a Malta tra Cinquecento e Ottocento, Na rynek polski w 2011 trafiła redagowana przez nią antologia tekstów i zbiór esejów poświęconych współczesnym pisarzom sycylijskim, są też tu jej przekłady opowiadań Luisy Adorno i Anny Marii Sciascii

• Wzięła udział w 56-ciu naukowych konferencjach międzynarodowych, zorganizowała 6 ważnych międzynarodowych konferencji ( tym 2 w Rzymie) i 3 seminaria z udziałem doktorantów. W r. 2013 w IKLA współorganizowała międzynarodową konferencje Visto dall'altra parte z udziałem 35 gości zagranicznych (wygłoszono 55 referatów), ponadto w ramach wykładu ogolnouniwersyteckiego Europa tra oggi e domani: recenti ricerche nel campo di storia, letteratura e linguistica nel contesto interculturale [Europa wczoraj i dziś: najnowsze badania z zakresu historii, literatury i lingwistyki w kontekście interkulturowym] sprowadziła do Polski 20 wybitnych profesorów (historyków, literaturoznawców, lingwistów) z Włoch, Francji, Szwecji, Norwegii, Wlk. Brytanii.
• Dzięki licznym kontaktom zagranicznym doprowadziła do zawarcia 31 umów w ramach programu Erasmus-Socrates oraz sprowadziła do polski wielu wybitnych uczonych i pisarzy zagranicznych.

• Współpracujue na stałe z prestiżowym włoskim pismem literackim „La Rassegna della letteratura italiana", jest członkiem Komietu naukowego „Kwartalnika neofilologicznego", a także wydawnictwa Le scritture della buona vita, w Katanii.

• Wypromowała ponad 100 magistrów, 4 doktorów, obecnie opieka naukowa nad 9-cioma doktorantami.

Funkcje akademickie: Kierownik Studiów Wieczorowych w Katedrze Italianistyki w latach 1992-2006 (12 lat), Zastępca Kierownika Katedry Italianistyki w latach 2000-2003, członek Komisji finansowej Wydziału Neofilologii, członek Kolegium Elektorów U.W w kadencji 2002-2005, dyrektor Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2010-2012)


Zainteresowania naukowe 

Badania naukowe w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa włoskiego, komparatystyka, kultura regionów, kontakty polsko-włoskie na przestrzeni wieków, historia Włoch, przekład literacki, krytyka przekładu
 

Publikacje naukowe 

Publikacje naukowe dostepne są tutaj.