« Indietro

rok I, sudia 1.st. - potwierdzenie wyboru specjalności

Drodzy Państwo!

W związku z koniecznością przygotowania obsady i rozkładu zajęć na semestr letni 2019/20 i umożliwienia zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie i zajęcia z wychowania fizycznego

prosimy studentów I roku studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana z kombinacjami następujących języków obcych:

- angielski/ niemiecki zaawansowany

- angielski/ rosyjski zaawansowany 

- niemiecki/ angielski

- niemiecki/ rosyjski zaawansowany

- rosyjski/ angielski

- rosyjski/ niemiecki zaawansowany

o składanie deklaracji wyboru specjalności „Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne" lub „Przekład i technologie tłumaczeniowe".

Prośba dotyczy tych z Państwa, którzy chcieliby zmienić zadeklarowany pisemnie w dniu 1 października br. wybór. Stosowne podania prosimy składać w formie podania do Kierownika ds. studiów kierunku lingwistyka stosowana najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r.

 

Kierownik ds. studiów kierunku lingwistyka stosowana

dr Marta Małachowicz