« Indietro

rok I , studia 2.st. - zebranie 26.02.2020

Szanowni Studenci,
We środę 26.02 w godz. 13:30-14:00 w sali 8 odbędzie się zebranie wszystkich studentów 1-go roku studiów II stopnia poświęcone szczegółom realizacji praktyk tłumaczeniowych. Po zebraniu zajęcia odbędą się zgodnie z planem. Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z sylabusem przedmiotu Praktyki tłumaczeniowe 3200-M1-0PRAT.


Dyrekcja IKSI