« Indietro

Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2019/20 w IKSI - podsumowanie

Drodzy Studenci!

W związku z zakończoną rejestracją na przedmioty do wyboru (dot. studiów licencjackich i magisterskich), uprzejmie przypominamy, że wszystkie zajęcia, których dotyczyła rejestracja to przedmioty obowiązkowe, przewidziane programem studiów. Jeśli nie zarejestrowaliście się Państwo na żadne zajęcia i nie zostaliście do nich przypisani przez kierownika sekcji lub pracownika dziekanatu studenckiego (informacja o tym była wysyłana indywidualnie), ZOBLIGOWANI jesteście Państwo samodzielnie dopilnować dopisania do listy studentów składając podanie w tej sprawie najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru letniego 2019/20. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało problemami z rozliczeniem etapu studiów (por. par. 31 i 32 Regulaminu studiów na UW).