« Indietro

Podział studentów 1. roku studiów licencjackich na grupy zajęciowe w lokalizacjach Dobra 55 i Szturmowa 4

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi wątpliwościami informujemy, że zgodnie z informacją podaną w Zasadach rekrutacji, wybór specjalności „Terminologia i tłumaczenie specjalistyczne" oraz „Przekład i technologie tłumaczeniowe" odbędzie się po zakończeniu pierwszego semestru, który  jest wspólny programowo dla wszystkich nowo przyjętych studentów.  

Jednak ze względów lokalowo-organizacyjnych wynikających z tego, że  kierunek "Lingwistyka stosowana" jest realizowany w dwóch lokalizacjach (ul. Szturmowa – IKSI i ul. Dobra – ILS ),   konieczny jest czysto administracyjny podział studentów w pierwszym semestrze, który odbędzie się według poniższych zasad: 

Rejestracja na zajęcia prowadzone w obu lokalizacjach odbędzie się w USOSweb w dniu 11.09.2019 o godz. 10.00, a zakończy w dniu 13.09.2019 r. o godz. 23.59 i przewidziana jest jedynie dla grup zajęciowych z następującymi kombinacjami językowymi:

  • wiodący angielski z językiem niemieckim (AN),
  • wiodący angielski z językiem rosyjskim (AR).

 

Decyzją Dziekana WLS oraz władz Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej, nowo przyjęci studenci studiów licencjackich z kombinacją następujących języków:

  • wiodący rosyjski z językiem angielskim,
  • wiodący niemiecki z językiem angielskim,
  • wiodący niemiecki z językiem rosyjskim

ze względu na nieliczną grupę, jak również ze względów organizacyjnych zostali przypisani do zajęć prowadzonych w lokalizacji na ulicy Szturmowej. 

 

Studenci z dowolnymi kombinacjami z przynajmniej jednym z poniższych języków:

  • francuski,
  • szwedzki,
  • japoński,
  • hiszpański,

zostali przypisani do zajęć prowadzonych na ul Dobrej 55. 

Studenci z dowolnymi kombinacjami z językiem włoskim (zaawansowanym i od zera), niemieckim od zera i rosyjskim od zera zostali przypisani do zajęć prowadzonych na ul. Szturmowej 4.