« Indietro

OGUN - Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim.

Szanowni Studenci!

W ramach corocznego wykładu ogólnouniwersyteckiego Europa wczoraj, dziś i jutro skoncentrowanego głównie na problematyce włoskiej, pragnę poinformować, że w semestrze letnim roku ak. 2019/2020 tematyka proponowanych wykładów to 'Città italiane, città europee: storia, cultura, arte, letteratura, curiosità linguistiche'. Wykłady będą więc traktować o wieloaspektowym obrazie miasta, miasta włoskiego w pierwszej kolejności, lecz także miast europejskich. Główny cykl wykładów odbędzie się w formie Seminarium z uczestnictwem profesorów – gości z Włoch, w dniach 4-5-6 czerwca (w sobotę przed południem, w pozostałe dni od godz. 14.00), planujemy tu 10 wykładów, co w sumie daje 20 godzin kursu. W ramach pozostających 10 godzin przewidziana jest obecność (na najmniej) 2 konferencjach organizowanych przez Włoski Instytut Kultury (informacje będą na bieżąco przekazywane), oraz na sesji plenarnej konferencji I contesti dell'italiano: lingua, didattica, interculturalità organizowanej przez Sekcję Włoską IKSI w dniu 02.04.2020 (obliczone to jest jako 6 godzin zajęć).

Do zaliczenia wykładu niezbędna jest obecność na minimum 24 godzinach kursu, w tym 16 w ramach czerwcowego seminarium (czyli na 8 wykładach włoskich profesorów), oraz na 1 z dwóch sesji plenarnych kwietniowej Konferencji. Ponadto oczekiwać będę krótkiego opisu wykładów wraz z własnym komentarzem. Wykład odbywa się w języku włoskim.