« Indietro

Komunikat - rok I studia 1.st. - zaliczenie semestru zimowego 2019/20

Drodzy studenci!

Osoby, które w semestrze zimowym 2019/20 nie zrealizowały następujących przedmiotów przewidzianych programem studiów I roku lic.: 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Ochrona własności intelektualnej

- Przedmiot ogólnouniwersytecki

są zobligowane do uzupełnienia tych braków w semestrze letnim, w tym wniesienia opłaty za realizację BHP i OWI poza terminem przewidzianym planem studiów. Status ww. przedmiotów można sprawdzić na swoim koncie w USOSweb (w komentarzach).

Studenci, którzy mają niezaliczone inne obowiązkowe przedmioty przewidziane planem studiów zobligowani są (oczywiście, jeśli jest wola dalszego studiowania) o złożenie wniosku o warunkowy wpis na kolejny etap studiów w terminie do 18.03.2020. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem swojego konat usosweb (moduł podania). We wniosku należy zawrzeć nazwy i kody niezaliczonych przedmiotów.

Dyrekcja IKSI