PROJEKTY ZESPOŁOWE
 
ANALIZA KULTUROLOGICZNA I SUPRASEGMENTALNA INTERAKCJI KOMUNIKACYJNYCH NACECHOWANYCH GRZECZNOŚCIĄ I NIEGRZECZNOŚCIĄ (Projekt finansowany był ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr DEC-2012/04/M/HS2/00551) (Projekt zakończony)
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Silvia Bonacchi
 
ANALIZA MULTIMODALNA NIEMIECKICH I POLSKICH SPOTÓW WYBORCZYCH 
Kierownik Projektu: dr hab. Waldemar Czachur
OPIS
 
MuCoDiCA (MULTIMODAL AND MEDIATIZED COMMUNICATION: DIGITAL CULTUROLOGICAL ANALYSIS)
 
 
DYSERTACJE
Multimodalna analiza kulturologiczna konfliktów twarzą w twarz w komunikacji prowadzonej w języku polskim i niemieckim.
Kierownik Projektu: mgr Mariusz Mela
OPIS
 
Multimodalna analiza niemieckich i polskich videoblogów
Kierownik Projektu: mgr Beata Woźniak
OPIS