Specjalistka ds. korpusu

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Katedra Italianistyki

Adres e-mail: kamila.milkowska-samul@swps.edu.pl

 

Dr Kamila Miłkowska-Samul – jest adiunktem w Katedrze Italianistyki na Wydziale Filologicznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa włoskiego uzyskała w 2009 r. na podstawie rozprawy La persuasione politica in Italia e in Polonia. Per un'analisi pragmatico – retorica na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się dziedziny takie jak socjolingwistyka, pragmatyka językowa oraz retoryka. Interesuje się zwłaszcza problematyką języka polityki i perswazji, ale również zagadnieniami języka nowych mediów, emocji, agresji i grzeczności językowej.

 

Publikacje:

  1. La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia, 2011, Warszawa, Lingo/ SWPS Wydział Filologiczny (monografia)
  2. Miłkowska-Samul, Kamila (2011) „Wykorzystanie mediów społecznościowych w dydaktyce języków obcych na przykładzie języka włoskiego" w Słoń, G. (red.) Nowoczesne technologie w dydaktyce,  Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, s. 232 - 241. (rozdział w monografii)
  3. Miłkowska-Samul, Kamila (2013) Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym. „Przegląd Socjologii Jakościowej", t. 9, nr 2, s. 164‒183. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
  4. Miłkowska-Samul, Kamila, La retorica come strumento dell'analisi critica del discorso. Il caso del discorso politico, „Kwartalnik Neofilologiczny" z. 1/2011, s. 3-15.
  5. Miłkowska-Samul, Kamila, Nowe oblicze plotki – plotka w Internecie, „Poradnik Językowy" 4 (683) 2011, s. 51-62.
  6. Miłkowska-Samul, Kamila, Retoryka w Internecie. O zastosowaniu retoryki do analizy zjawisk komunikacyjnych w Sieci na przykładzie serwisów plotkarskich, Forum Artis Rhetoricae" 1-2 (20-21) 2010, s. 59-72.
  7. „Kształt językowy plotki w Internecie", Acta Philologica nr 38, 2010,  s. 140-146.
  8. Atti linguistici e la persuasione in politica. w: Acta Philologica, nr 34, 2008, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, s. 116-123.
  9. La persuasione politica e la categoria grammaticale di persona.  w:  I Giovani per l'Italia : atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, red. Alicja Paleta, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 63-67.
  10. Duży słownik polsko-włoski, włosko-polski, Wyd. Langenscheidt, 2007 (opracowanie okienek encyklopedycznych).