You are welcome to contact Ombudsman

Each person referring to the Ombudsman can feel assured that their case will be treated seriously and their complaint will be heard.  After investigating the problem, the Ombudsman will provide a suitable solution. If so requested by the interested party, the Ombudsman will contact the competent institutions on their behalf. In some cases the Ombudsman may recommend mediation.

Apart from handling the reported problems, the Ombudsman will promote ethical conduct at the University of Warsaw, organize training sessions on conflict management, and suggest changes that should be implemented in order to prevent disputes and improve the functioning/operation of the University.

Web Content Display Web Content Display

INFORMACJA O URLOPIE RZECZNICZKI AKADEMICKIEJ

Informujemy, że od połowy sierpnia Rzeczniczka akademicka będzie przebywać na urlopie. Zapraszamy do kontaktu od początku września.

W tym okresie będzie działało biuro Ombudsmana, więc możliwe jest zgłoszenie sprawy lub umówienie się na spotkanie z Rzeczniczką w terminie wrześniowym.

PRACOWNIK POSZUKIWANY

Poszukujemy twórczego, energicznego i doświadczonego prawnika lub prawniczki, chętnego do wspierania Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze analiz prawnych i projektowania zmian oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 Zakres obowiązków:

 • Gromadzenie odpowiednich przepisów, informacji i dokumentów,  monitorowanie zmian w prawie i przepisach wewnętrznych.
 • Sporządzanie analiz problemowych, raportów okresowych, materiałów informacyjnych oraz proponowanie zmian i rozwiązań problemów prawnych i faktycznych, w sprawach należących do właściwości Ombudsmana.
 • Udzielanie ustnych i pisemnych odpowiedzi na pytania interesantów.
 • Współdziałanie z Ombudsmanem w kwestii merytorycznego rozpoznawania spraw, samodzielne prowadzenie zleconych spraw studenckich.
 • Koordynacja działań antymobbingowych.
 • Działania z zakresu współpracy międzynarodowej – również w obszarze badawczym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość tematyki mobbingu i dyskryminacji.
 • Wiedza i doświadczenie w działalności z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym, znajomość innych języków może być dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy; samodzielność w planowaniu i realizacji zadań.
 • Biegła znajomość obsługi pakietu Office oraz elektronicznych baz informacji prawnej.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność budowania dobrego kontaktu z rozmówcą.

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu (3/4 etatu);

- stabilizację i dobrą atmosferę pracy;

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę;

- możliwość częściowo elastycznych godzin prac;

- możliwości szkoleń i rozwoju.

Wymagane jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Więcej info na temat działań ombudsmana: www.ombudsman.uw.edu.pl

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.cybulko@uw.edu.pl najpóźniej do 25 sierpnia 2017 r.

 

WIZYTA STUDYJNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ADVOCACY ESTABLISHMENT FOR STUDENTS THROUGH OMBUDSMAN POSTION (AESOP)

W dniach 3-7 kwietnia prowadziliśmy szkolenie dla przedstawicieli 10 uniwersytetów z Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu zainteresowanych utworzeniem funkcji Ombudsmana na swoich uniwersytetach. Swoimi doświadczeniam w obszarze wspierania studentów i pracowników dzielili się z naszymi gośćmi przedstawiciele Biura Spraw Studenckich, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konflktów przy Wydziale Prawa i Administracji oraz Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, a także reprezentanci Samorządu Studenckiego.

ZZdjęcie uczestników szkolenia


SPRAWOZDANIE OMBUDSMANA ZA ROK 2016

W sekcji dokumenty znajduje się spawozdanie Ombudsmana UW za rok 2016. Link

Z usług Ombudsmana korzystali zarówno studenci jak i pracownicy, ale nie tylko. Ombudsman zajmował się zarówno sprawami indywidualnymi jak i grupowymi. Zwiększyła się ilość spraw zgłaszanych przez pracowników naukowych i naukowo-technicznych względem 2015, a spadła ilość spraw zgłaszanych przez pracowników administracyjnych. Taki i inne dane w pełnym tekście sprawozdania.


MEDIACJA – SPRAWIEDLIWOŚĆ W NOWEJ PERSPEKTYWie

Pani Anna Cybulko, Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład "Mediacja pracownicza w sprawach o mobbing i dyskryminację" w czasie konferencji "Mediacja, a sprawiedliwość w nowej perspektywie" zorganizowanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie. 

 


Projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego pragną zaprosić studentów oraz kadrę zarządzającą z Państwa Uczelni do udziału w projekcie mającym na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/projekty-rozwojowe/aktualne-granty/projekt-pelnoprawni-niepelnosprawni-zwiekszanie-swiadomosci-prawnej-srodowisk-akademickich


CZARNY PONIEDZIAŁEK

W dniu 3 października dyżur Pani Ombudsman zostaje odwołany z powodu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Osoby, które chciałyby spotkać się z Panią Ombudsman proszone są o kontakt telefoniczny z biurem celem umówienia innego terminu spotkania.


REKTRUTACJA DO KLINIKI MEDIACJI

Drodzy Studenci UW. Informujemy, że trwa rekrutacja do Kliniki Mediacji prowadzonej przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na semestr zimowy 2016/17. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres:mediacje@uw.edu.pl. W cv prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2016 r.


HELLO SCHOOL !

The holydays are over. Now it's time for 'September campaign " for students and faculty. Ombudsman is on a bench and tries to help where it can.


It'S NEW !

The new website Centre Dispute Resolution and Conflict.

The website provides information about the activities of the Centre in the new layout.

 


DECLARATION OF CANDIDATE PROGRAM THE RECTOR


On the University Electoral Commission is available declaration of program candidate for the rector. You can find the items in the scope of activity of the Ombudsman UW eg issues of ethical standards at the UW. Link to the declaration http://www.ukw.uw.edu.pl/files/kandydaci/dekl/230.pdf


ACTIVITY REPORT FOR 2015.


In the documents section is available Ombudsman report on its activities for 2015.


LEAFLET ON THE MANNER OF OPERATION

From today you can download the documents in the leaflet in pdf format on the mode of action of the Ombudsman.

 


INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

On December 10, we celebrate the International Day of Human Rights. Ombudsman tries that they are complied at the University of Warsaw.

"Human rights belong to everyone without exception. However, until we know their rights, we will not insist on compliance, and protect their rights and the rights of others, as long human rights instruments, written off for decades, will be just empty words," UN Secretary-General Ban Ki-moon

Today is awarded the Nobel Peace Prize.


INTERNATIONAL DAY OF MEDIATION

On the occasion of the International Day of Mediation, Center for Dispute Resolution at the Faculty of Law and Administration organized on 19 October 2015. A round table discussion "The lawyer in mediation."


CONFERENCE "MOBBING, DISCRIMINATION, burnout ..."
 
November 3, 2015 r. At the headquarters of the Supreme Administrative Court held a conference entitled "Harassment, discrimination, burnout. Modern trends in management and work organization. Threats perspective - signaling. "
The conference Ombudsman UW Anna Cybulko gave a lecture about his experiences as a mediator at the UW.


MEETING OMBUDSMAN WITH THE DEAN WPIA

During talks with academic Ombudsman Ms Anna Cybulko Dean of the Faculty of Law prof. K. Rączka and Deputy Dean of the Faculty of Law prof. Ewa Gruza found that if after the final closure of the programs on Tuesday 13 October. it turns out that there are problems that can not be solved, people who experience it are requested to ask the Ombudsman. A Ombudsman gather specific problems of students (no later than 16 October.), And will meet in the case of the Dean of the Faculty of Law and Administration prof. Eve Gruza. It is important that any problems reported through a Ombudsman groups concerned under the provisions of the June. Any request to remain in the group should be motivated: a documented collision course, be important respects professional (certified by the employer).