Web Content Display Web Content Display

INHALTSVERZEICHNIS

BUCHBESPRECHUNGEN UND BERICHTE

Magda Borysławska: Christian Greis: Die Pädagogik der Frankfurter Schule. Kritisch pädagogische Perspektiven im Denken von Horkheimer, Adorno, Mercuse, Fromm, Habermas und Negt. Tectum Verlag, Baden-Baden 2017, 178 S.   . . . . . . . . . . . . . . . 1083

Peter Chmiel: Norbert Morciniec: Historia języka niderlandzkiego [Geschichte der niederländischen Sprache]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017, 315 S.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086

Agnieszka Vogelgesang-Doncer: Piotr A. Owsiński / Andrzej S. Feret / Grzegorz M. Chromik (Hrsg.): Auf den Spuren der Deutschen in Mittel- und Osteuropa. Sławomira Kaleta-Wojtasik in memoriam. Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017, 166 S.   . . . . . . . . . 1089

Magdalena Zofia Feret: Piotr A. Owsiński: Graphematische Untersuchungen zur ostdeutschen Apostelgeschichte aus dem 14. Jahrhundert. Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, ss. 184  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Agnieszka Frączek: Marcin Jakubczyk: Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 262   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094

Mariusz Jakosz: Małgorzata Bielicka: Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce. Poznań 2017   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

Barbara Rowińska-Januszewska: Cornelia Naumann: Die Portraitmalerin. Die Geschichte der Malerin Anna Dorothea Therbusch. Gmeiner-Verlag, Meßkirch 2016, ss. 529   . 1103

Marcelina Kałasznik: Kinga Zielińska: Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 266 S.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

Krzysztof A. Kuczyński: Stefan H. Kaszyński: Österreichische Literatur zwischen Moderne und Postmoderne. Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, 204 S. (Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur Bd. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . 1111

Krzysztof A. Kuczyński: Tomasz G. Pszczółkowski: Deutschland und die Deutschen in Forschung und Lehre. Studien zur kulturwissenschaftlichen Landeskunde. Warszawa 2017, ss. 368   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115

Sylwia Niewiadomska: Daniela Caspari, Friederike Klippel, Michael K. Legutke, Karen Schramm (Hg.): Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Ein Handbuch. Narr Francke Attempo Verlag, Tübingen 2016, 476 S.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118

Michał Piosik: Robert Mroczyński: Gesprächslinguistik. Eine Einführung. Narr Verlag, Tübingen 2014, 272 S.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121

Ewelina Kamińska-Ossowska: Brygida Sobótka: „Spoglądałam w otchłań życia. To, co tam ujrzałam, nie było piękne". Alexy Hennig von Lange dialog z rzeczywistością . Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 466   . . . . . 1127

Tomasz G. Pszczółkowski: Piotr Roguski: (Nie) poszła za Niemca. Opowieść historyczno-literacka. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2018, ss. 491  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130

Krystian Suchorab: Iwona Bartoszewicz / Joanna Szczęk / Artur Tworek (Hrsg.): Phrasenstrulturen und –interpretationen im Gebrauch III. [Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 12]. Atut – Neisse Verlag, Wroclaw – Dresden 2016, 273 S.   . . . . . . . 1132

Ewelina Trojanowska: Marcin Polak: Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ss. 240  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

Anna Warakomska: Aleksandra Monik Stepanów: Karl Kraus i jego czasopismo ‘Die Fackel'. PWN, Warszawa 2016, ss. 428   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140

Anna Warakomska: Magdalena Latkowska: ‘Pedagodzy socjalizmu' czy ‘wrogowie klasowi?' Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 278   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142

BERICHTE

Krzysztof A. Kuczyński: „Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa". Konferencja upamiętniająca prof. dra h.c. mult. Karla Dedeciusa, Słubice, 16-18 listopada 2017 r.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149

Aneta Wesołowska-Lorek: Działalność Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Olsztyn w latach 1997-2010   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156

Jadwiga Pecko: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nauczyciel języka we współczesnym świecie". Warszawa, 25 września 2017 r.   . . . . . . . . . . . . . 1172

Jadwiga Pecko: Sprawozdanie z sesji naukowej Znajomy Język Obcy   . . . . . . . . . . . . . . 1178

Kamila Sroślak: Międzynarodowa konferencja naukowa „Imigranci polscy w kulturze literackiej krajów języka niemieckiego"   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183

Bartosz Wójcik: Die neue fremde Heimat. Deutsche und Polen 1945 und danach   . . . . 1187

Autoren der Beiträge und Buchbesprechungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1191

Wskazówki dotyczące przygotowania tekstu do druku w czasopiśmie naukowym Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

Hinweise für die Vorbereitung eines Textes zum Druck in der wissenschaftlichen Zeitschrift Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde   . . . . . . . . . . . . . . 1195