Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

Lista recenzentów / Liste der Rezensenten

aktualizowana raz w roku / aktualisiert einmal im Jahr

 

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Poznań

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Wrocław

Prof. Dr. Peter Becker, Hannover

Prof. dr hab. Edward Białek, Wrocław

Prof. dr hab. Tomasz Czarnecki, Warszawa

Prof. dr hab. Roman Dziergwa, Poznań

Prof. dr hab. Marzena Górecka, Lublin

Prof. dr hab. Marek Hałub, Wrocław

Prof. Dr. Thomas Hochradner, Salzburg

Prof. dr hab. Jan Iluk, Katowice

Prof. dr hab. Marek Jakubów, Lublin

Prof. dr hab. Marek Jaroszewski, Gdańsk

Prof. Dr. Manfred Kaempfert, Bonn

Prof. dr hab. Andrzej Kątny, Gdańsk

Prof. dr hab. Piotr Kołtunowski, Lublin

Prof. dr hab. Aleksander Kozłowski, Łódź

Prof. dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, Opole 

Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska, Gdańsk

Prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak, Wrocław

Prof. Dr. Maria Nicolini, Klagenfurt

Prof. dr hab. Marek Ostrowski, Łódź

Prof. dr hab. Jacek Rzeszotnik, Wrocław

Prof. dr hab. Roman Sadziński, Łódź

Prof. Dr. Michaela Schwarzbauer, Salzburg

Prof. Dr. Harald Seubert, Basel

Prof. dr hab. Marian Szczodrowski, Gdańsk

Prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, Katowice

Prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota, Wrocław

Prof. Dr. Peter Tschungall, Innsbruck

Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka, Rzeszów

Prof. dr hab. Włodzimierz Zientara, Toruń