Corpus specialist

Warsaw University, Institute of Specialised and Intercultural Communication

E-mail address: w.szeminska@gazeta.pl

 

 

 

 

Scientific interests:
terminology and terminography, the translation of legal texts, grammar of spoken German. 

 

Publications:

 1. (in print) Translating Law into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough", Wien: Zentrum für Translationswissenschaft.
 2. 2013 Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza, unpublished PhD thesis, Warsaw University.
 3. 2012 „Techniki określania struktury jednostek informacyjnych", in: Wanda Zmarzer (ed.), Struktura jednostek informacyjnych. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-144.
 4. 2011 „Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej", in: Marek Łukasik (ed.) Język bez granic. Warszawa: Koło Naukowe BAJT, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 197-205.
 5. 2011 „Werbalne języki wiedzy", in: Wanda Zmarzer (ed.) Języki wiedzy. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-143.
 6. 2011 „Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model", Research in Language Vol. 9 No. 1, 177-186.
 7. 2009 Model przekładowego słownika prawa, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Warszawski.
 8. 2009 „Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego", w: Marek Łukasik (ed.) Na drodze wiedzy specjalistycznej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 112-122.
 9. 2008 „Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina", in: Krzysztof Fordoński — Marek Łukasik (ed.) Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 71-86.
 10. 2008 „Przekład literacki: rozterki tłumacza tekstów specjalistycznych", in: Marek Łukasik (ed.) Debiuty Naukowe II: Terminologia — translatoryka — terminografia. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 70-73.

 

Editorial cooperation:

 1. 2013 Lexikon des Polnischen Rechts, red. Krzysztof Napierała i Wojciech Plesiński, Wydawnictwo C.H. Beck (editorial work)
 2. 2012 Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung autorstwa Przemysława Fila i prof. Jensa Jungmanna, Wydawnictwo C.H. Beck (editorial work)
 3. 2012 monograph Struktura jednostek informacyjnych, Wanda Zmarzer (ed.) (editorial work)
 4. 2011 monograph Języki wiedzy, red. Wanda Zmarzer (editorial work)
 5. 2011 monograph New Aspects of E. M. Forster, red. Krzysztof Fordoński (editorial work)
 6. 2009 Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache. Band II by Agnieszki Kozieja-Dachterska, C.H. Beck (editorial work together with A. Burba)